På gång inom anpassad fysisk aktivitet

Aktiviteter och nyheter

Nedan finner du nyheter och event runt området anpassad fysisk aktivitet:

Call for papers – Disability Studies Conference 2024

We are pleased to announce that the call for papers for the Leeds Disability Studies Conference 3-5th September 2024  has been published

https://disability-studies.leeds.ac.uk/conference/call-for-papers/

Best wishes

The Leeds Disability Studies Conference Team.

17th European Congress for Adapted Physical Activity will take place from 11th – 14th of June 2024 in the exciting citing of Seville.

The aim of EUCAPA is to promote, facilitate and coordinate European cooperation in research and professional provision of services in Adapted Physical Activity (APA) for people with disabilities.

This event provides an excellent opportunity to exchange ideas, knowledge and to contribute to innovative changes. Hosted by our partner city Sevilla and the outstanding academic institution “Universidad Pablo de Olavide” this congress brings together academics, teachers, educators, coaches, therapists and rehabilitation professionals from all over the world!

For more information https://eucapa2024.com/ 

Invitation to the Norwegian Network on Disability Research 10th Conference in Bodø, June 3. – 4. 2024.

Every second year, in between the NNDR conferences, the Norwegian Network on Disability Research organize their research conference. The next conference will be held in Bodø, June 3. – 4. 2024.

Bodø is also the European Capital of Culture in 2024.

The theme of the conference is “Participation for all and implementation of the rights of persons with disabilities (CRPD)”. We have recently sent out a Call for papers and have now opened for registration. The language at the conference is mainly in Norwegian, but presentations in the other Scandinavian languages are also welcome!

For more information, see our webpages nondr.no/nnff10/

Temadag: Anpassad Fysisk Aktivitet och Parasport – Högskolan i Halmstad Onsdag 25 oktober, 09.00–15.30

Är du student, lärare, idrottsledare, idrottare eller på annat sätt arbetar med, eller är intresserad av att arbeta med, barn och ungdomar, idrott och hälsa eller barn och unga med funktionsnedsättning? Välkommen till en temadag om Anpassad Fysisk Aktivitet och Parasport. Dagen arrangeras av Högskolan i Halmstad, SNAFA, Hallands Parasportförbund, RF-SISU Halland.

Temadag: Anpassad Fysisk Aktivitet och Parasport – Högskolan i Halmstad

-SNAFA seminarium vid Högskolan i Halmstad den 28–29/9!

Vid seminariet deltar nyckelpersoner från de nordiska länderna utifrån tema ”Nordiska perspektiv på anpassad fysisk aktivitet i skola och idrottsrörelse” den 28–29/9 på Högskolan i Halmstad: https://www.hh.se/om-hogskolan/evenemang/nordiska-perspektiv-pa-anpassad-fysisk-aktivitet-afa.html

-SNAFA medverkar på Idrotts-och Hälsokonventet på GIH den 30 oktober!

på SNAFA, SPSM, Skolverket, Parasport Sverige, Svenska Idrottslärarföreningen och GIH samverkar i ett AFA-spår på Idrotts-och Hälsokonventet på GIH den 30 oktober: https://www.gih.se/konvent

Måndag 30 oktober kl 14.30-16.00 teoretisk pass – lärosal 2303 (Pass 1). Forskning inom inkluderande undervisning i skolämnet Idrott och hälsa samt fysiska aktivitetsmönster hos skolungdomar under skoltid och fritid.

Måndag 30 oktober kl 16.30 – 18.00 praktiskt pass –Idrottshall 3 (Pass 2) . Praktiska tips på inkluderande undervisning i skolämnet Idrott och hälsa.

Certec informerar 2023 torsdag 19 oktober 2023, kl 10.00-16.00, Sölvegatan 26 i Lund. Du kan välja mellan att vara med på plats eller delta digitalt.

Är du intresserad av universell utformning, inkludering, mångfald och teknik?

Anmälan och info: https://www.certec.lth.se/certec-informerar/aktuellt/

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.

Årets seminarier tar bland annat upp inkluderande krisplanering, att gå från inkluderande till nonkluderande design, användandet av situationskort för inkluderande undervisning, och hur medvetna radbrytningar i text kan underlätta för personer med lässvårigheter.

Det är kostnadsfritt att delta. https://www.certec.lth.se/certec-informerar/aktuellt/

Det finns plats för 250 personer på IKDC, så passa på att anmäla dig i god tid. Det är också möjligt att vara med digitalt.

Sista anmälningsdag för att delta på plats: 12 oktoberSista anmälningsdag för att delta digitalt:  16 oktober

Den 23 november kl 14-15 arrangerar Handikapp Historiska Föreningen en digital föreläsning.

Långtidsperspektiv på funktionsnedsättningar i Sveriges befolkning från 1800-tal till 2000-tal: Institutionalisering, giftermål och överlevnad

Under föredraget tar Vikström upp några centrala resultat från ett tvärvetenskapligt projekt hon lett 2016–2021 tillsammans med medarbetare för att undersöka vad funktionsnedsättningar inneburit för människors hälsa och delaktighet i svenska samhället från 1800-talet fram till idag. I sitt föredrag klargör Vikström hur funktionsnedsättningar påverkat individers giftermåls- och överlevnadschanser (ca. 1800–2010), samt hur risken att institutionaliseras på mentalsjukhus såg ut (Västerbotten 1900–1960). Projektet finansierades av Europeiska Forskningsrådet. Lotta Vikström är professor i historia, Umeå Universitet.

För mer information och anmälan: https://hhf.se/foredrag-av-lotta-vikstrom/?fbclid=IwAR0WHXzGQbSdjxZqVkpGo4whfMeybJulk4224l8DLQYzEfsr1rypk-glDB4

Välkommen till Certec informerar onsdagen 2022-10-26, kl 13.00 – 16.30

Är du intresserad av universell utformning, inkludering, mångfald och teknik?

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.

Årets seminarier tar bland annat upp inkluderande krisberedskap, hur 1177 skulle se ut om personer med kognitiva svårigheter deltagit i utformningen och hur interaktiv design och sinnesstimulering kan bidra till nya uttrycksmöjligheter för personer med omfattande kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar.

Certec informerar äger rum onsdagen den 26 oktober kl 13.00-16.30. I år är Certec informerar ett hybridevent. Du kan dels vara med på plats i Stora hörsalen i Ingvar Kamprad designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund eller digitalt. Du väljer vilket i anmälan.

Det finns plats för 200 personer i IKDC, så passa på att anmäla dig i god tid om du vill vara med på plats!

Program

 • Nonkluderande design: tredje generationens universella utformning?
 • Bortom ordkrig och separatism: strategier och orosmoln i genomförandet av universell utformning i Sverige
 • Hur skulle 1177 se ut om personer med kognitiva svårigheter deltagit i utformningen?
 • Vilka får vara med i samhällets krisplaneringsarbete?
 • En stad för alla – universell utformning i stadsutveckling
 • Musik, interaktiv design och sinnesstimulering
 • Kommunicera med teknik
 • Filmer och situationskort för ökad inkludering i arbetsliv och utbildning
 • Inkluderande e-lärande
 • Teknikspaning: Interaktiva beskrivningar av kartor och diagram

Läs mer på vår hemsida. Där kan du också anmäla dig: https://www.certec.lth.se/infodag/certec-informerar-2022/

Välkommen!

Frame fotboll

Frame Fotboll är ett fint initiativ och ett gott exempel på en anpassad fysisk aktivitet. Läs nyhetsbrevet om Frame fotboll här.

Brock University anordar en konferens 11-13 Oktober 2022.

Följ länken för mer inforamtion: https://brocku.ca/applied-health-sciences/kinesiology/nafapa/ or contact nafapa2020@brocku.ca.

Deltagare till referensgrupp till Tillsammans-projektet för Parasport Sverige

Vill du vara med och bidra till att få fler barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i rörelse? Parasport Sverige söker nu engagerade personer till referensgruppen för projektet Tillsammans.

Kort info om projektet:

Syftet med projektet är att öka hälsan och välbefinnandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den fysiska hälsan är i dagsläget låg – endast 4 procent av målgruppen idrottar.

Tillsammans-projektet utvecklar ett helt nytt koncept för att introducera idrott, kost och hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning, där vi fokuserar på hela familjer som målgrupp.

Referensgruppens roll

Referensgruppens roll är att kartlägga målgruppens behov och komma med råd och synpunkter om utformningen av materialet. Arbetet sker ideellt och deltagarna är projektets experter som delar med sig av sina erfarenheter, perspektiv och idéer.Som en del av referensgruppen kommer du att få möjlighet att knyta kontakter, få nya perspektiv och utbyta kunskaper.

Vem är du? Du är förälder, syskon, ledare, vän eller har annan koppling till personer med intellektuell funktionsnedsättning och vill hjälpa till med att bidra till att förbättra möjligheterna att få fler i rörelse.

Läs mer om projektet här

Inbjudan till instruktörsutbildning i Nelms metod i Halmstad

Lördag den 11 september 2021. Träning i vatten för personer med funktionsnedsättning Instruktörsutbildningar i Nelms Metod 2021

ERASMUS+ EXCHANGE STUDENTS 2021/2022 13TH EUDAPA,

EUROPEAN UNIVERSITY DIPLOMA IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY, 30 ECTS
SPRING TERM 2022, JANUARY 31ST – MAY 6TH, 2022

WELCOME TO VISTA 2021

Internationella Paralympiska Kommittén (IPC) kommer i år att arrangera den 10:e VISTA-konferensen. IPC välkomnar alla som är intresserade av Paraidrott och den Paralympiska rörelsen att delta i denna jubileumskonferens där vi har möjlighet att inspireras, ta del av och lära oss mer om ny forskning.

VISTA-konferensen anordnas digitalt och genomförs under sex halvdagar mellan den 18 november och 16 december 2021. Under dessa dagar kommer sex olika teman att belysas.

  • Evidensbaserad klassificering                                 18 Nov, 13:00 – 16:00 CET 
  • Hälsa och medicin                                                       22 Nov, 13:00 – 16:00 CET
  • Teknologi inom Paralympisk idrott                       29 Nov, 13:00 – 16:00 CET
  • Socio-kulturellt arv                                                        1 Dec, 13:00 – 16:00 CET
  • Etik och integritet                                                       14 Dec, 13:00 – 16:00 CET 
 • Prestation                                                                      16 Dec, 13:00 – 17:00 CET

Sverige (genom GIH) är i år med och arrangerar konferensen tillsammans med fem andra internationella universitet. Det vore därför extra roligt att så många som möjligt från Sverige kunde delta i denna 10-årsjubilumskonferns.

Mer information hittar du på https://vista2021.com

ISAPA 2021 ONLINE

The Faculty of Sport and Health Sciences with its collaborators will organize a multidiciplinary symposium with the theme ”Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!” This symposium will be a showcase for the Finnish collaborative partnerships in Adapted Physical Activity.

The symposium will be held online and organized from the heart of the beautiful Finnish lake district, in the city that offers youthful and distinctive culture experiences during the time period when the midnight sun can be seen.

Abstract submission: Open Dec 1, 2020

Abstract deadline: Jan 31, 2021

The dates are 15th – 19th June 2021.

The theme is ‘Stronger Together

Watch the video for Jyväskylä.

https://youtu.be/jGoCHC_rDFc

More details to be announced soon.

Abstract submission opens 1st October 2020 with a deadline of 30th November 2020

https://www.jyu.fi/isapa2021

Hashtag for this symposium will be #ISAPA

Join the Movement: Redefining the Reality of Adaptive vs. Inclusive Sports

May 10-12: Skills-Based Workshops in Colorado Springs, CO

June 1-3: Virtual Education & Awareness Sessions

Nyhetsbrev 2020 november från NAFAPA

Below is a message from the International Federation of Adapted Physical Activity.

IFAPA wishes you a happy International Day of Persons with Disabilities (#IDPD). To celebrate here are five (5) good reasons to visit the IFAPA website and social media channels throughout the day (twitter @ifapanet; facebook ifapa.net)

 1. Information about educational resources to support the Rising Pheonix movie (movie on the Paralympics) on Netflix can be found. Use #tagateacher
 2. Examples of Special Olympics new campaign in English and Spanish. Use #Choosetoinclude
 3. Take part in the UN DESA COSP13 side event (4:30pm-5:45pm EST) hosted by IFAPA with IFAPA board members to showcase ”promoting inclusive environments through adapted physical activity” Here is the direct link to the event https://teamup.com/event/show/id/p3nPzSKMRYxLAWXqKPUGTQynjS8iEp
Promoting Inclusive Environments through Adapted Physical Activity

Thu Dec 3, 2020 4:30 PM – 5:45 PM (Time zone: Eastern Time US & Ca)

teamup.com

4. Call for abstracts for Online ISAPA 2021 is now open. Start bringing your latest research and demonstrate the best innovative practices to an international audience. Use #isapa

5. Read various short articles and get ideas from @sportanddev in their series coordinated by #DisinSport (Eli Wolff) on ”Including persons with disabilities in sport”.  https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/call-articles/including-persons-disabilities-sport.

Use #sport4inclusion

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram nytt användbart material inom anpassad fysisk aktivitet.

Specialpedagogiskt arbetssätt i idrott och fysisk akvitet, 7,5 hp, vid Linnéuniversitetet.

Kursen vänder sig till dig som vill få goda kunskaper och färdigheter för att arbeta med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar då det gäller vardaglig fysisk aktivitet och medverkan i skolans verksamhet som innehåller fysiska aktiviteter av olika slag. Det kan bland annat innebära undervisning i idrott och hälsa och deltagande i rast aktiviteter.

Kursen bedrivs på kvartsfart och går utmärkt att kombinera med arbete alternativt andra studier. Förutom de fem fysiska träffarna, som innehåller tillämpningar, föreläsningar och seminarier, bedrivs studierna på hemmaplan och med hjälp av en webbstudieplats.
Läs mer och anmälan dig här

Svenska Parasportförbundets Medicinska Kommitté bjuder in till utbildningsdag:
Parasportmedicin – Modul 1 allmän grundkurs

Plats: online via Teams
När: fredagen den 20 november 2020 kl 9.00-15.00
Anmälan: maila lisa.lundell@parasport.se senast 5 nov
Kursen riktar sig till legitimerad personal inom vårdyrken såsom läkare, fysioterapeuet/sjukgymnast, sjuksöterska, arbetsterapeut, naprapat, kiropraktor, massör, men även ledare/tränare/förbundskaptener för paraidrottare.
Utbildningsdagen fokuserar på träning och tävling för idrottare med funktionsnedsättning, och innehåller övergripande genomgång om idrottsskador och sjukdomar.
Ämnen: Allmänt om Parasport, Klassificering, Förebygande åtgärder, Träningslära, Idrottsskador, Sjukdomnar, Nutrition, Idrottspsykologi, Sårvård, Antidoping.
Syftet med utbildningsdagen är att ge en bild av hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för paraidrottare att utvecklas inom sin parasport.
Erfarna föreläsare kommer att hålla i dagen, och för samtliga ämnen kommer konkreta Case att presenteras med Aktiva Parasportare som inspiratörer.
VÄLKOMMEN!

Svenska Parasportförbundets Medicinska Kommitté bjuder in till utbildningsdag:
Klassificeringskurs – Modul 1 allmän grundkurs

Plats: online via Teams
När: fredagen den 13 november 2020 kl 9.00-15.00
Anmälan: maila lisa.lundell@parasport.se senast 5 nov

Kursen riktar sig till anställda eller ideellt engagerade personer inom svensk idrott, samt legitimerad personal inom vårdyrken såsom läkare,
fysioterapeuet/sjukgymnast, sjuksöterska, arbetsterapeut, naprapat,
kiropraktor, massör, men även ledare/tränare/förbundskaptener för
paraidrottare. Utbildningsdagen fokuserar på Grunderna inom klassificering.
Ämnen: Allmänt om Parasport & Klassificering, Organisation, IPC Classification Code, Para-klasser & Idrott, Tävling, Funktionsnedsättningar, Utveckling av klassificeringssystem & Evidensbaserad klassificering, Internationellt arbete, Aktivas syn på klassificering.
Syftet med utbildningsdagen är att ge en övergripande kunskap inom
klassificering och hur det kan användas för att skapa en inkluderande parasport. Erfarna föreläsare kommer att hålla i dagen, och för samtliga ämnen kommer konkreta Case att presenteras med Aktiva Parasportare som inspiratörer.
VÄLKOMMEN!

Vill du få information om fler liknande kurser? Skicka in din intresseanmälan till Svenska Parasportförbundets Medicinska Nätverk:
https://www.parasport.nu/forbundet/medicinskakommitten/intresseanmalan/ 
Frågor? Kontakta Lisa Lundell 0722-531 382 lisa.lundell@parasport.se

Open Day Online European Conference in Adapted Physical Activity, 22 October 2020

Message from Conference Organizers

Dear colleagues and APA friends

As probably you know, the Organizing Committee of EUCAPA 2020 and the EUFAPA board took the hard decision for cancelling EUCAPA 2020, to be held at the Miguel Hernández University in Elche (Spain) on 21-23 October.

The uncertainty of the coronavirus pandemic stills impacting many countries, provoking travel restrictions. In this scenario, we would like to invite you for participating in an Open EUCAPA Day, to be held online on 22nd October. You can find below the program for that day, inviting you to join us and celebrate this APA day.

Welcome to EUCAPA 2020 Lite!

Raul Reina and Alba Roldan

Läs mer om dagen här:

https://www.eucapa2020.com/

Välkommen till ”Certec informerar” 22 oktober 2020 – som i år blir digitalt!

’Certec informerar’ är ett heldagsevent om hur teknologi och design tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar. I år arrangerar Certec sin informationsdag digitalt via Zoom.

Temat för dagen är samskapande och består av föreläsningar om bland annat universell utformning, människonära design, kommunikationshjälpmedel, spel som uppmuntrar till fysisk aktivitet, tillgänglighet i stadsmiljön och utbildning för alla.

Under dagen finns också möjlighet att hälsa på hos våra digitala utställare. Det är företag och organisationer som arbetar med lösningar och teknik som ger människor med funktionsnedsättningar bättre förutsättningar.

Här finns mer information om ’Certec informerar’: http://www.certec.lth.se/infodag/certec-informerar-2020/ 

Deltagandet är kostnadsfritt.

Välkommen med din anmälan till lena.leveen@certec.lth.se senast den 15 oktober.  

’Certec informerar’ vänder sig till människor som arbetar inom olika grenar av vård och omsorg, skola, planering, administration, människor med funktionsnedsättningar och anhöriga, kuratorer, personliga assistenter, läkare, lärare, LSS-handläggare, studenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, studenter och politiker. ’Certec informerar’ arrangeras av Certec vid LTH, Lunds universitet, som bedriver forskning och utbildning inom rehabiliteringsteknik och design.

ERASMUS+ EXCHANGE STUDENTS 2020/2021

12TH EUDAPA, EUROPEAN UNIVERSITY DIPLOMA IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY, 30 ECTS SPRING TERM 2021, JANUARY 25TH – MAY 3RD, 2021. Läs mer om denna vidareutbildning inom anpassad fysisk aktivitet. Ledande forskare från Europa inom AFA kommer att undervida på denna kurs i Finland.

En uppdatering från Skolverket

På läroplansavdelningen:
Kursplanerna för grundsärskolan och 5 kursplaner i specialskolan revideras just nu med större fokus på skolformerna kunskapsuppdrag. Kursplanerna i grundskola, grundsärskola och i specialskolan ska likna varandra i större utsträckning. Men vara anpassade till elevgrupperna i respektive skolform. Detta kommer förhoppningsvis att underlätta för lärare som undervisar elever i samma grupp utifrån olika skolformers kursplaner. Planerat ikraftträdande är Juli 2021.

På skolutvecklingsavdelningen:
Ett undervisningsstöd med fokus på inkluderande undervisning i idrott och hälsa med hjälp av digitalisering ska vara klart under hösten 2020. Materialet tar utgångspunkt i problemen med inkludering i ämnet  som Skolinspektionen lyfte i sin kvalitetsgranskning av idrott och hälsa i åk 7-9, 2018. Filmer har tagits fram, frågebatteri och intervjuer med lärare. Materialet kan användas i ämnesnätverk, under fortbildningsdagar och i det dagliga arbetet.

Inbjudan till utbildning i Nelms metod i Halmstad onsdagen den 23/9 2020.

 • Träning i vatten för personer med funktionsnedsättning – gratis utbildning.
 • Vill du lära mer om hur du kan använda vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för personer med funktionsvariationer?

Inbjudan till utbildning i Nelms metod vid Valjeviken Folkhögskola i Sölvesborg Söndag den 9 februari 2020.

International Symposium of Adapted Physical Activity, ISAPA 2021 in Jyväskylä, Finland 

The conference will take place on June 15-19, 2021 at the University of Jyväskylä, Finland.

The Faculty of Sport and Health Sciences with its collaborators will organize a multidiciplinary symposium with the theme ”Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!” This symposium will be a showcase for the Finnish collaborative partnerships in Adapted Physical Activity.

The symposium will be held in the heart of the beautiful Finnish lake district, in the city that offers youthful and distinctive culture experiences during the time period when the midnight sun can be seen.

Capturing the Magic – Participation for all, CAPA 2020 in Beitostölen, Norway

Beitostølen Healthsports Center, in collaboration with the Centre for Disability and Development Research, are delighted to welcome you to the symposium ”Capturing the Magic – Participation for all” at Beitostølen, Norway.

June 11th – June 13th 2020

June 10th will be a national symposium day, in Norwegian. The international part of the symposium takes place June 11th to June 13th.

Aktiviteter 2019

Frame football – A new way to play the beautiful game!

SNAFA-symposium

 • onsdagen den 8 maj på GIH i Stockholm.”Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i skolan”. Läs hela programmet som PDF här

ERASMUS+ EXCHANGE STUDENTS 2019/2020

 • 11TH EUDAPA, EUROPEAN UNIVERSITY DIPLOMA
  IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY, 30 ECTS
  SPRING TERM 2020, JANUARY 27TH – APRIL 30TH, 2020.

Health & Physical Literacy Summit 2020.

The Summit will be held February 11-14, 2020 in Birmingham, Alabama. For more information click here.

Nordic Conference 2019 in Adapted Physical Activity

3 days of theoretical and practical workshops, keynotes, try-outs, debates, and culturel activities – indoors and outdoors. Join, teach, and learn from dedicated collegues from all Nordic countries.

14th – 16th of May at Musholm, Ferie- Sport and Conference
Musholmvej 100, 4220 Korsør, Denmark.

Flyer 

Program

Läs mer på: https://www.handivid.dk/

Nationella aktiviteter 2018

Nätverksmöte för forskning om funktionshinder den 11 oktober i Uppsala
11 oktober
PDF
(pdf, 2.3 MB)

Idrottsforskning 2018 – för en hållbar barn- och elitidrott
15-16 oktober 2018 i Stockholm

Centrum för idrottsforskning fyller i år 30 år. Detta vill vi fira med en konferens där i första hand CIF-finansierad forskning inom barn- och ungdomsidrott samt elitidrott presenteras och diskuteras.

Mer information på Centrum för idrottsforsknings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SNAFA:s programWord (word, 14.8 kB)

Kultur, idrott och rekreation på FOMS rikskonferens
7–9 mars 2018 i Göteborg

Kom och ta del av olika anpassade aktiviteter från Göteborgsområdet och lyssna till intressanta föreläsningar. Vi startar konferensen med att besöka Svenska mässan och Träffpunkt Idrott. Där möts vi bland utställare och på seminarier, välkommen!

Mer information och anmälan till FOMS rikskonferenslänk till annan webbplats


Parasport Göteborgs Idrottssluss 2018

Aktiviteter för nyanlända/asylsökande/aldrig tidigare parasportande personer från olika etniska & kulturella bakgrunder med något slags funktions­nedsättning.
“Idrottssluss”is a parasport training channel, and an introduction to Swedish Parasport possibilities for Refugees with some sort of disabilities.

Aktiviteter 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

May 9th: Introduction to Swedish Parasport possibilities, for Refugees with some sort of disabilities, age 15 and older. Information about the “Last before summer Idrottssluss/Parasport Academy secession” that we at Parasport Gothenburg will host. More information.PDF (pdf, 243.2 kB)

Inbjudan till Parasport Göteborgs Idrottssluss 2018PDF (pdf, 250.3 kB)

Mer information om Parasport Göteborgs Idrottsslusslänk till annan webbplats

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International activities 2018

Nordic Network on Disability Research (NNDR) presents the next interdisciplinary conference in disability research in Copenhagen May 8–10, 2019. Conference theme: Inclusion and exclusion in the welfare society.

More information about the Nordic Network on Disability Research conferencelänk till annan webbplats


Disability Sport Conference 2018

The fourth biennial disability sports conference in Coventry 3–5 September. Closing date for abstracts is April 27 April.

More information about the Disability Sport Conference 2018länk till annan webbplats

länk till annan webbplats

Nationella aktiviteter 2017

Workshop om fysisk aktivitet och idrott för barn och ungdomar med synnedsättningPDF (pdf, 276.3 kB). Professor Lauren Liberman, Brockport University, USA.
3 september på Högskolan i Halmstad.

FfP bjuder in till fortbildningsdag lördagen den 30 september med temat: En dag med lekarPDF (pdf, 106.1 kB)

Nordisk idrottsvetenskaplig konferens: idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa.PDF (pdf, 3.5 MB) SNAFA, SVEBI och SIPF samverkar i en idrottsvetenskaplig konferens kring temat ”Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa”. Konferensen innehåller internationella Key note föreläsningar, seminarier, workshops och posterutställningar som innehåller både praktik och teori.
Konferensen avser att vara en mötesplats för alla nordiska länder med deltagare från olika yrkesprofessioner, forskare, studenter och idrottare som bedriver hälsobetonad anpassad fysisk aktivitet och idrott för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom utbildning; habilitering och rehabilitering; fritid och rekreation; parasport. Konferensens mål är att presentera nordiska metoder, forsknings- och utvecklingsprojekt inom anpassad fysisk aktivitet och parasport för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Konferensen möjliggör professionellt nätverkande, samverkan och samarbete. Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet (SNAFA) främjar temat ”Idrott på lika villkor” under konferensen.
När: 22–23 november 2017. Plats: Högskolan i Halmstad.

Prova på-dag i Show Down och Goalball för personer med synnedsättningPDF (pdf, 698.6 kB)
Obs! Inställt på grund av återbud från arrangören.

International activities 2017

Study adapted physical activity at Haaga-Helia University of Applied SciencesWord (word, 49.6 kB), Vierumäki campus, spring 2017.

The 2017 International Symposium of Adapted Physical ActivityPDF (pdf, 26.3 kB) in Korea. Call for papers. June 12–16, 2017.

Movement 2017 – Brain, Bidy, Cognition.
9–11 juli. Oxford, Storbritannien.

Center for Deafblindness and Hearing Losslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (CDH) hosts the European conference of DBI (Deafblind International) in September 2017 in Aalborg, Denmark.

Nordic Network on Disability Research (NNDR): Living with disabilityPDF (pdf, 545.7 kB)
PDF
(pdf, 545.7 kB)
The aim of the conference is to bring together researchers, practitioners and people with disabilities in order to facilitate sharing of knowledge and collaboration across different perspectives on living with disability.
May 3–5, 2017, Örebro, Sweden.

EPH:10th European Public Health Conference: Sustaining Resilient and Health Communities.länk till annan webbplats
November 1–4, 2017, Stockholm.

Nordic Sport Science Conference: The Double Edged Sword of Sport: Health Promoting Versus Unhealthy EnvironmentsPDF (pdf, 3.1 MB).
The conference intends to be a meeting place for all Nordic countries with professionals, practitioners, researchers, students and athletes engaged in adapted physical activities and sports for the disabled in education, rehabilitation, recreation, sports, health-related fitness or in other areas. The goal of the conference is to present Nordic practices, research and development projects within the field of adapted physical activity and sports for the disabled. The Conference enables professional networking, collaboration and cooperation. The Swedish Network on Adapted Physical Activity (SNAFA) promotes the thematic of “Sport on equal terms” during the Conference.
When: November 22–23, 2017. Where: Högskolan i Halmstad.

Disability Matters: Making the Convention RealPDF (pdf, 632.6 kB)
The conference offers a forum for discussion of disability matters, with a particular focus on the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). New Zealanders played a significant role in the development of this Convention – how are we doing now in terms of its implementation? November 26–29, 2017, Dunedin, New Zealand.

The International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC).länk till annan webbplats Gold Coast, Australia, July 23–26, 2018.

Kontakta oss