SNAFA seminarium vid Högskolan i Halmstad den 28–29/9!

Nordiska perspektiv på anpassad fysisk aktivitet (AFA)

Välkommen till ett nordiskt seminarium om anpassad fysisk aktivitet (AFA) den 28 till 29 september 2023. Syftet med seminariet är att öka kunskapen om möjligheter och hinder för att bedriva forskning och utbildning i de nordiska länderna om anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i skola och idrottsrörelse.

Preliminärt program

28 september

12.00: Lunch på högskolerestaurangen Mangold
13.15: Välkommen & introduktion
13.30: Presentationer av utbildning och forskning om AFA från Danmark, Finland, Norge och Sverige (preliminärt 30 minuter per land)
15.30: Fika
16.00: Rundabordssamtal om inkludering i skola och idrottsrörelse
17.00: Sammanfattning av dagen
19.30: Middag i stan

29 september

08.45: Gästföreläsning – Tillgänglighet och lärande inom idrott & hälsa och idrottsrörelser, Katarina Schenker, Linnéuniversitetet
09.30: Fika
10.00: Rundabordssamtal om tillgänglighet och lärande inom idrott & hälsa och idrottsrörelser
11.00: Framtida samarbeten inom AFA i de nordiska länderna
12.00: Sammanfattning av de två dagarna och lunch på högskolerestaurangen Mangold

Bra att veta

Seminariet riktar sig åt forskare och yrkesverksamma inom skola och idrottsrörelse i de nordiska länderna som verkar inom anpassad fysisk aktivitet. Anmälan sker via formuläret på den engelska versionen av den här sidan, se länk nedan. Observera att det finns ett begränsat antal platser – det framgår hur många av de 23 platserna som kvarstår i formuläret på den engelska sidan.

Nordic perspectives on adapted physical activity (APA)

Högskolan i Halmstad står för boende mellan den 28 och 29 september och alla måltider. Deltagare får själva bekosta sina resor till Halmstad.

Vid frågor, kontakta Lars Kristén via lars.kristen@hh.se.

Seminariet stöds av medel från Centrum för Idrottsforskning (CIF).

Läs mer här: https://www.hh.se/om-hogskolan/evenemang/nordiska-perspektiv-pa-anpassad-fysisk-aktivitet-afa.html