SNAFA medverkar återigen på Idrotts- och hälsokonvent vid GIH den 30 oktober 2023.

SNAFA medverkar på årets Idrotts- och hälsokonvent vid GIH den 30 oktober 2023.
Välkommen att delta på två spännande och lärorika pass med fokus på elever med
funktionsnedsättning i skolämnet idrott och hälsa.

Välkommen att delta på två spännande och lärorika pass med fokus på elever med
funktionsnedsättning i skolämnet idrott och hälsa.

Pass 1 – teori


Datum och tid: 30/10 kl. 14.30-16.00, på GIH eller via digital länk.
Det första passet, som är teoretiskt, och handlar om ”Inkluderande undervisning i skolämnet Idrott
och hälsa” samt om Fysiska aktivitetsmönster hos våra svenska skolungdomar under skoltid och
fritid”. Du kan antingen delta digitalt (kostnadsfritt) eller på plats på GIH (300 kr inklusive deltagande
i ett praktiskt pass kring ”Inkluderande undervisning i skolämnet Idrott och hälsa” samt fika och
frukt).


Under passet fokuserar vi på forskning om hur utformandet av undervisningen i skolämnet idrott och
hälsa kan skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna vara delaktiga i alla aktiviteter och lära
utifrån sina egna förutsättningar. Nya forskningsrön presenteras kring fysiska aktivitetsmönster och
kondition bland svenska ungdomar med och utan funktionsnedsättning. I passet finns det tid för
reflektion och diskussion kring utformning av undervisning, inkludering, allas lika värde, etc.
Du får med dig kunskaper om forskning kring elever med funktionsnedsättning som kan omsättas i
undervisningen i idrott och hälsa.


Medverkade: Björg Helgadottir, PhD, GIH, Gisela Nyberg, PhD, GIH, Lars Kristén, PhD, Högskolan i
Halmstad, Lena Hammar, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.
Moderator: Eva Fors, GIH

Pass 2 – praktik


Datum och tid: 30/10 kl. 16.30-18.00, enbart på plats vid GIH
I det andra passet, som är praktiskt, är du välkommen att delta på plats på GIH.
Här får du praktiska tips på inkluderande undervisning i skolämnet Idrott och hälsa samt inspiration
till hur rörelse kan integreras som en del av hela skoldagen.

Vi fokuserar på beprövad erfarenhet och forskning om hur utformandet av undervisningen i
skolämnet idrott och hälsa samt hur rörelse under skoldagen kan skapa förutsättningar för att alla
elever ska kunna vara delaktiga i alla aktiviteter och lära utifrån sina egna förutsättningar. Detta pass
bygger vidare på det teoretiska passet, men du kan även ta del av bara detta pass. I passet finns det
tid för reflektion och diskussion kring utformning av undervisning, inkludering, allas lika värde, etc. I
detta pass får du gärna vara ombytt för fysisk aktivitet.

Du får med dig kunskaper i didaktik och metodik för elever med funktionsnedsättning som kan
omsättas i undervisningen i idrott och hälsa men även tips och inspiration till hur rörelse kan
integreras som en naturlig del under hela skoldagen.  

Medverkande: Helena Hedberg, Idrottslärare, Lidköping kommun Ulrika Nilsson, samordnare för
rörelse under skoldagen, Stockholms kommun och tidigare elev vid anpassad grundskola.
Moderator: Susann Bergqvist, Svenska Idrottslärarföreningen, Varbergs kommun.
Anmälan: för dig som vill vara på plats på GIH görs anmälan här (länk)

För dig som vill vara med digitalt under pass 1 görs anmälan genom att skicka ett mejl till
anna.bjerkefors@gih.se

Anmäl dig till konventet här: https://www.gih.se/konvent

Välkommen!