Kontakt

Kontakta oss

Koordinator

Lars Kristén,
Lars.Kristen@hh.se

Adress:

Högskolan i Halmstad

Akademin för hälsa och välfärd

Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet

Box 823

301 18 HALMSTAD