AFA-forskning

Pågende forskning inom AFA

  • Movego har som syfte att ge barn med funktionsnedsättning möjlighet till fysisk aktivitet på sina egna villkor. Movego ger barnet möjlighet att på egen hand enkelt kunna nå föremål framför sig och därigenom utforska sin rörelseförmåga och sin omgivning. I Movego kan barnet stå, gå eller hoppa. Movego består av ett fjädrande system med en sadel med höftrem och ett ryggstöd med sele för säker placering av barnet.
  • Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI) – syftet med projektet är att gemensamt utveckla och utvärdera idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättningar tillsammans med Exceed Performance AB och Rantzows Sport AB genom samverkan med barn, lärare och företags tekniska personal. Projektet avser att öka delaktigheten inom området idrott och hälsa i skolan samt stärka företagens varumärken genom att utveckla idrottsredskap för inkludering.
  • Paralympier är mer skade- och sjukdomsdrabbade än deltagare i OS.
    Parasportares skador påverkar också vardagslivet i högre utsträckning. Nu inleds en större skaderegistrering för en säkrare paradport av forskare vid Lunds universitet. Läs mer om studien.
  • Med medel från Allmänna Arvsfonden och tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering och Valjevikens Folkhögskola har Svenska Cykelförbundetstartat Paracykelakademin. Projektet syftar till att bättre inkludera barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar i samhället samt öppna för social interaktion och bättre hälsa. Läs mer om Paracykelakademin.

Tidigare forskning inom AFA

  • Forskningssamarbete om kamratstöd i skolan – Forskningsprojektet undersökte hur skolan kan använda kamratstöd så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning bättre kan delta i idrottslektionerna. Samarbetet skedde mellan lärosätena i Halmstad, Gävle, Örebro och Riga. Kamratstöd under idrottslektionerna har tidigare studerats i USA.

  • Seminarium: Hur främjas en tillgänglig lärmiljö i Idrott och hälsa?
    Temat för seminarierna fokuserade på hur undervisningen i Idrott och hälsa kan göras mer tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) medverkade i seminarierna. Platserna vi gjorde seminarierna på var Högskolan i Halmstad, Malmö högskola och Umeå universitet. Seminarierna genomfördes under hösten 2015 och våren 2016. Se exempel på program.