Lästips inom området AFA

Lästips inom området AFA

Nedan följer avhandlingar, uppsatser, artiklar, rapporter och böcker som har skrivits inom området anpassad fysisk aktivitet.

A

 • Annerstedt, Claes, Langlo Jagtoien, Greta & Hansen, Kolbjorn. Motorik, lek och lärande. Multicare Förlag.
 • Arnell, S., Jerlinder, K., & Lundqvist, L.-O. (2018). Perceptions of Physical Activity Participation Among Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Conceptual Model of Conditional Participation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48(5), 1792–1802. https://doi-org.webproxy.student.hig.se/10.1007/s10803-017-3436-2
 • Auxter, David, Huettig, Carol & Pyfer, Jean. (1999) Gross motor activities for young children with special needs. McGraw Hill. (ISBN 9780072 329339)
 • Auxter, David, Huettig, Carol & Pyfer, Jean. Principles and methods of adapted physical education and recreation. McGraw Hill. (ISBN 9780072 329261)

B

 • Bangsbo, J., Krustrup, P., Duda, J. et al. (2016). The Copenhagen Consensus Conference 2016 länk till annan webbplats– Children, Youth, and Physical Activity in Schools and during Leisure TimeCopenhagen: Copenhagen Centre for Team Sport and Health, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen. 
 • Barbu, Auvel. (1981) Bollspel och övningar i rullstol. Plus. (ISBN 91 7406 200 X)
 • Barbu, Auvel. (1981) Bordtennis i rullstol. Plus. (ISBN 91 7406 202 6)
 • Barbu, Auvel. (1981) Friidrott i rullstol. Plus. (ISBN 91 7406 204 2)
 • Berglinder, Stefan & Mesch, Urban. (1991). Den tysta idrotten – en introduktion om svensk dövidrott. Utbildningsproduktion. (ISBN 91 568 0886 0)
 • Bjerkefors A, Tinmark F, Nilsson J, Arndt A. Seated Double-Poling Ergometer Performance of Individuals with Spinal Cord Injury – A New Ergometer Concept for Standardized Upper Body Exercise. Int J Sports Med. 2012 Sep 12.
 • Bjärum, M. (2015). Idrott och hälsa i gymnasiesärskolan– Anpassad undervisning ur ett idrottslärarperspektiv. (Examensarbete). Malmö Högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 205 06 Malmö. https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/19179/Exarbete%20SLP%20MB%20Idrott%20och%20h%C3%A4lsa%20i%20gymnasies%C3%A4rskolan%202015.pdf?sequence=2&isAllowed=ylänk till annan webbplats
 • Block, Martin E. (1994) A teacher’s guide to including students with disabilities in general physical education. Brockers (ISBN 1 55766 156 1)
 • Block, Martin E. (2000) A teacher’s guide to including students with disabilities in general physical education (second edition). Brookes Publishing Co.
 • Börjesson, M & Palmblad, E. (red.) (2003) Problembarnets århundrade. Studentlitteratur.

C

 • Clark, Ray m.fl. (1982) Rullstolsidrott – teknik och träning i friidrott. Liber förlag. (ISBN 91 38 61035 3).

D

 •  Dalén, Y. (2011) Standing with and without vibration in children with severe cerebral palsy. Karolinska Institutet, Stockholm. Reproprint AB (ISBN 978-91-7457-141-7)
 • Dittmar, Sharon S, Gresham, Glen E & Granger, Carl V. (1997) Funktional assessment and outcome measure for the rehabilitation health professional. Aspen Publishers, Inc. (ISBN 0 8342 0929 2)
 • Duesund, Liv. (1996) Kropp, kunskap och självuppfattning. Liber utbildning. (ISBN 91 634 1480 5)
 • Dunn, John M. (1997) Special physical education. Brown & Benchmark Publishers. (ISBN 0 697 12623 4)

E

 • Engström, Gert & Augustsson, Lars. (red.) (1985) Kom igen. Liber förlag. (ISBN 91 38 61203 8)
 • Ericsson, I. (2015). Att utveckla idrott för inkludering av alla barn. I J. Fahlén & S. Karp (Red.), Idéer för idrottsutveckling (s. 141-157). Stockholm: SISU Idrottsböcker.
  Här finns  registreringen i MUEP  http://hdl.handle.net/2043/19731länk till annan webbplats
 • Eriksson, IngeGerd. (2005) Rör dig – lär dig. SISU idrottsböcker.
 • Eriksson, S, Kristén, L, Patriksson, G & Stråhlman, O. (2008) ”Handslaget” – from idea to evaluation. The project, economy and activity. Stockholm, the Swedish Sports Confederation.
 • Ericsson, I. (2013). Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning: En motorikstudie i Oxie golfklubb. Idrottsforum.org Tillgänglig 13-09-30 på idrottsforum.org/ericsson130930/.

F

 • Feldtman, Kirsti. (1998) I sinnenas värld – rörelse kroppsuppfattning. SIH-läromedel. (ISBN 91 7838 403 6)
 • Feldtman, Kirsti. (2000). Rullstolsdans, en häftig känsla. SIH-läromedel.
 • Feldtman, Kirsti & Lindén, Ingrid Hedlund. (2005). Rullstolsdans, en häftig känsla 2. SIH-läramedel.
 • Flygare Wallén, Eva.Cardiometabolic health in students and young adults with mild/moderate intellectual disabilities : results from a longitudinal follow-up study and a school intervention. Läs mer..länk till annan webbplats
 • Fors, E. (2004) Passa mig! – inluderande idrottsundervisning. SISU idrottsböcker.

G

 • Geidne, S., & Jerlinder, K. (2016). How sports clubs include children and adolescents with disabilities in their activities : A systematic search of peer-reviewed articles. Sport Science Review, XXV(1–2), 29–52. https://doi-org.webproxy.student.hig.se/10.1515/ssr-2016-0002
 • Gustafsson, Peik, Svedin, Carl Göran, Ericsson, Ingegerd, Lindén, Christian, Karlsson, Magnus K & Thernlund, Gunilla. Reliability and validity of the assessment of neurological soft-signs in children with and without attention-deficit-hyperacticity disorder. Developmental Medicine & Child Neuology.

H

I

J

 • Jansma, Paul. (1999) Psychomotor domain training and serious disabilities. University Press of America. (ISBN 0 7618 1469 8)
 • Jeremo, M & Ström, J. (2000) Anpassad fysisk aktivitet i ämnet idrott och hälsa – en studie om svenska grundskolans möjligheter till att tillgodose rörelsebehovet för elever med funktionshinder. C-uppsats, Hälsa & Samhälle på Högskolan i Halmstad.
 • Jerlinder, K., & Geidne, S. (2017). Documented inclusive physical activities for children and adolescents with disabilities within sport clubs. In Nordic Sport Science Conference : ’The Double-Edged Sword of Sport: Health Promotion versus Unhealthy Environments’ (pp. 36–36). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-25838
 • Jerlinder, Kajsa. (2005) Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – dilemma kring omfördelning och erkännande. LIC-avdelning, Sektionen för Humaniora & Samhälle, Örebro Universitet & Sektionen för lärarutbildning och psykologi, Högskolan i Gävle.
 • Jerlinder, Kajsa. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – dilemma kring omfördelning och erkännande. Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet.
 • Johansson, Inger. (1997) Medveten rörelseträning synonymt med psykomotoriskt arbetssätt? C-uppsats, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för bild, drama, idrott och musik.
 • Johansson, Inger. (2002) Psykomotorisk pedagogik – en studie av ett arbetssätt för barn i specialundervisning. Pedagogisk uppsats, Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet.
 • Johansson, Inger. Psykomotorisk pedagogik – ett arbetssätt för barn i specialundervisning. Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet.
 • Johansson, I. (2008). Psykomotorisk pedagogik. Växjö, Institutionen för pedagogik, Växjö universitet.

K

 • Kasser, S.L. & Lytle, R.K. (2005) Inclusive physical activity – a lifetime of opportunities. Human Kinetics, Champaign.
 • Kilebrant, S., Braathen, G., Emilsson, R., Glansén, U., Söderpalm, A. C., Zetterlund, B., Westerberg, B., Magnusson, P. & Swolin-Eide, D. (2015). Whole-body vibration therapy in children with severe motor disabilitiesPDF (pdf, 254 kB). Journal of Rehabilitation Medicine , 47, (3), 1-6.
 • Kristén, L. (1999). Barn och ungdom med funktionshinder (36 s) (Rapport nr 13, Wigforssinstitutet). Halmstad, Högskolan i Halmstad.
 • Kristén, Lars. (1985) Die Bedeutung der spielerischen und sportlichen Betätigung des asthmakranken Kindes. Diplomatarbeit, DSHS Köln.
 • Kristén, Lars, Hildebrand, H., Parck, E. & Sundsten, S. (1987) Fysisk träning av barn med astma i Halland. Draco Pro Medico, 3-4, 2-8, 1987.
 • Kristén, Lars. (1988) Physical training with asthma in Halland, Seden. Sweducation, International Congress of Physical Education. Örebro, 1988.
 • Kristén, Lars. (1988) Sommarläger för barn med astma. Draco Pro Medico, 4, 18-20, 1988.
 • Kristén, Lars. (1989) Idrottsbetonad undervisning, träning och behandling vid Habiliteringen i Halland. Forskningskonferens, Människa-Miljölivskvalitet. Örebro, 1989.
 • Kristén, Lars. (1991) Sportscamp for handicapped children and young people in Halland, Sweden. Sweducation, International Congress of Physical Education. Örebro, 1991.
 • Kristén, Lars. (1992) Skidåkning – bra träning för barn med astma. Tidskrift i gymnastik och idrott. 6, 12-13, 1992.
 • Kristén, Lars. (1995) Project Sport and Habilitation ISAPA, 10th International Symposium on Adapted Physical Activity. Oslo/Beitostolen.
 • Kristén, Lars. (1996) Idrott som habilitering. Tidskrift i gymnastik och idrott, 4, 21-23, 1996.
 • Kristén, Lars. (1996) Idrott som habilitering genom idrott (Specialarbete för D1, Pedagogik). Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen, 431 26 Mölndal.
 • Kristén, Lars. (1996) Idrott som habilitering – en studie av funkstionshindrade barns upplevelser av orientering. D-uppsats, Institutionen för pedagogik, Göteborgs Universitet.
 • Kristén, Lars. (1999) Barn och ungdomar med funktionshinder – en litteraturöversikt över idrottens, det sociala och välbefinnandets roll. Wigforssinstitutet, Högskolan i Halmstad. (ISBN 91 89068 12 2)
 • Kristén, Lars, Fridlund, B & Patriksson, G. (1999) Sport als Rehabilitation om gesundhetsorienterten Hallands-Modell – Soziale Unterstutzung für körperbehinderte Kinder und ihre Familien. Gesundheitssport und Sporttherapis 15 (2): 51-55.
 • Kristén, Lars, Patriksson, G & Fridlund, B. (2000) Benefits of sports activities in disabled children and youth. In proceedings of the sport psychology conference in the new millennium (pp. 245-248) Halmstad, Sweden.
 • Kristén, Lars, Deimel, H, Schule, K, Johansson, H & Fridlund, B (2000) Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderungen. – Eine Literaturübersicht zur Rolle des Sports, der sozialen Understutzung und des Wohlbefindens. Gesundheitssport und Sporttherapie 16 (6): 200-208.
 • Kristén, Lars. (2000) Idrott som habilitering och rehabilitering. Svensk Idrottsforskning, 3, 29-35.
 • Kristén, Lars. (2003) Possibilities offered by interventional sports programmes to children and adolescents with physical disabilities – an explorative and evaluative study (doctoral thesis). Luleå: Dept. of Education and Teaching Methods for Natural and Social Sciences, Centre for Research and Learning, University of Technology, Luleå.
 • Kristén, Lars, Patriksson, G & Fridlund, B. (2003) Parents’ conceptions of the influnces of participation in a sports programme on their childrens and adolescents with physical disabilities. European Physical Education Review (1): 23-41.
 • Kristén, Lars. (2004) Idrott som habilitering och rehabilitering i ett samhällsperspektiv. Svensk Idrottsforskning, 2, 24-28.
 • Kristén, Lars. (2007) Adapted physical activity in subject physical education. National PE-convention, SNAFA-conference, University of Umeå, 15-16/3 2007.
 • Kristén, Lars. (2007) Possibilities offered by interventional sports programmes to children and adolescents with physical disabilities. A comparative approach. EMMAPA, Leuven University, Belgium, 10-11/9 2007.
 • Kristén, Lars. (2008) Adapted physical activity: Active healthy lifestyle for all. Nordic Conference on health, participation, and effects of sports and exercise. Halmstad University, 2-4 October 2008.
 • Kristén, Lars. (2008) Physical activity and reasons to move in children and adolescents with disabilities. Motor development disorders. Ph.D.-course. Copenhagen, 25-29 August 2008.
 • Kristén, Lars. (2009) Adapted physical activity – a study of sports for the disabled in the Swedish community. International symposium of adapted physical activity (ISAPA). Gävle University, 23-27 June 2009.
 • Kristén, L (2010). Anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionshinder. I Hallberg, L. (red.), Hälsa & livsstil. Forskning & praktiska tillämpningar (s.157-171). Lund: Studentlitteratur.
 • Kristén, L (2010), “Active Living and Public Health — exercise and well-being in a life span perspective, physical activity and health with special reference to children and adolescents” (Nordic Conference 2010). Odense university 28-30 October 2010.
 • Kristén, L., Ivarsson, A., Parker, J., & Ziegert, K. (2015). Future challenges for intervention research in health and lifestyle research – A systematic meta-literature review. International Journal Of Qualitative Studies On Health And Well-Being, 10. doi:http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v10.27326
 • Kristén, L., & Jonasson, M. (2018). SwingPingis ‒ An innovative and norm critical physical activity aid for everyone, everywhere. Manuscript submitted for publication in EUJAPA.
 • Krop, Michiel & Gronveld, Robin. (2004) Fritt fram för alla! Idébok i idrott och hälsa för elever med rörelsehinder. SIH-läromedel.

L

 • Lauruschkus, Katarina. (2006) Cirkus i grundskola och grundsärskola – samspel, omgivningsfaktorer och relevanta krav i en träningssituationPDF (pdf, 1.8 MB). D-uppsats/Magisteruppsats, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad.
 • Lieberman, L.J., Ponchillia, P., & Ponchillia, S. (2013). Physical education and sport for
  individuals who are visually impaired or deafblind: Foundations of instruction. New York, NY: American Federation of the Blind Press
 • Lindberg T, Arndt A, Norrbrink C, Wahman K, Bjerkefors A. Effects of seated double-poling ergometer training on aerobic and mechanical power in individuals with spinal cord injury. J Rehabil Med. 2012 Sep 5.
 • Lund, Vibeke. (1997) Handicapidraet i börnehöjde. Handicapidraettens Videnscenter Förlag. (ISBN 87 90388 04 6)

M

N

 • Norrbrink C, Lindberg T, Wahman K, Bjerkefors A. Effects of an exercise programme on musculoskeletal and neuropathic pain after spinal cord injury–results from a seated double-poling ergometer study. Spinal Cord. 2012 Jun;50(6):457-61.
 • Nygren, Cony. (1995) Färdighetsträning – lek och idrott för synskadade. SIH-läromedel. (ISBN 91 7836 086 2)

O

 •  Oliver, Michael. (1996) Understanding disability. St Martins Press. (ISBN 0 312 15794)
 • Olsen, Karsten. Soulié, Tine. & Teilmann, Tine. (2010) Fri leg – Gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn. Handicapidrættens Videnscenter og Videncenter for Synshandicap

P

 •  Patriksson, Göran. (red.) Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. Svebis Årsbok, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995. (ISSN 0284-4672)
 • Pensgard, A.M. & Sorensen, M. (2002) Empowerment through the sport context: a model to guide research for individuals with disability. Adapted Physical Activity Quartely, 19, 48-67.
 • Persson, B. (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm, Liber AB.
 • Peterson, Gerd. (1996) Handikapp och fritid. Liber förlag. (ISBN 91 634 1738)
 • Pless, M. (2001) Development coordination disorder in pre-school children – effects of motor skill intervention, parent’s descriptions, and short-term follow-up of motor status. Dessertation, Uppsala Universitet. (ISSN 0282-7476) (ISBN 91 554 4963)

Q

R

 •  Renblad, K. (2006) Empowerment – kultur och idrott som en arena för personer med funktionshinder att utveckla empowerment. En kunskapsöversikt. FoU-rapport.
 • Rheker, Uwe. (1995) Spiel und Sport für Alle. Meyer & Meyer Verlag. (ISBN 3 89124 207 7)
 • Ring, M., Kristén, L., & Klingvall-Arvidsson, B. (2017). Norms and materialities in Physical Education and Health : – ”I feel that I cannot contribute enough in sport”. Sport, Education and Society. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1080/13573322.2017.1394837</div>
 • Rintala, Pauli. (2002) Grunderna i anpassad fysisk aktivitet för barn. En arbetsbok. Research Reports on Sport and Health 139. (ISBN 951 790 169 0) (ISSN 0357-2498)

S

 • Sahlin, K-B. & Lexell, J.(2015). Impact of Organized Sports on Activity, Participation, and Quality of Life in People With Neurologic Disabilities.PDF (pdf, 245 kB) PM&R ,7(10),1081-1088.
 • Sellberg, M & Wirén, M-L. (2000) Idrottslärare med specialpedagogutbildning – en möjlighet? C-uppsats, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande.
 • Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sport. Crossdisciplinary and lifespan. Boston, McGraw-Hill Education.
 • Sherrill, Claudine. (1998) Adapted physical activity Recreation and sport. McGraw Hill. (ISBN 0 697 25887 4)
 • Skolinspektionen. (2018). Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9. Stockholm:
  https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/idrott-och-halsa/länk till annan webbplats
 • Stenberg, D. (1986) Psykomotorikens betydelse för barnets personlighetsutveckling. LIC-avhandling, Stockholms Universitet, pedagogiska institutionen.
 • Stenberg, Dorrit. (1992) Vi finns! HLS Förlag. (ISBN 91 7656 285 7)
 • Svenning, S. (1998) Att gripa för att begripa – en studie av en särskola och dess inriktning på fysisk aktivitet och friluftsliv. C-uppsats, Högskolan i Örebro, pedagogiska institutionen.
 • Svensk Idrottsforskning Nr 2. (2004). Temanummer – Handikappidrottsforskning. Stockholm, Centrum för idrottsforskning.
 • Svenska Parasportförbundet (2016). Tillgänglighetsundersökning – en undersökning om tillgängligheten i Sveriges idrottsanläggningar.PDF (pdf, 2.2 MB) Stockholm: Svenska Parasportförbundet.
 • Sørensen, M & Kahrs, N. (2006) Integration of disability sport in the norwegian sport organizations: lessons learned. Adapted Physical Activity Quartely, 2006, 23, 184-202. Human Kinetics.

T

 • Telldahl, P. (2004) Handikappidrott i SVT – en innehållsanalys. C-uppsats i specialpedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm, institutionen för individ, omvärld och lärande.
 • The NHS Informations Centre. (2010) Statistics on obesity, physical activity and diet: England, 2010.PDF (pdf, 966.2 kB) Lifestyle Statistics.
 • Tøssebro, Jan. (red.) (2004) Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur.

U

 •  Undervisningsministeriet. (1996) Handicappede elever i idraetsundervisningen /Temahaefter 17. Undervisningsministeriet, Folkskoleafdelningen. (ISBN 87 603 0867 2)

V

 •  Veiledning til mönsterplan for grunnskolen. (1987) Universitetsforlaget AS, 1988. (ISBN 82 00 18458 7)

W

 •  Wickman, K & Henriksson-Larsén, K. (2000) Wheel & talk aerobic – gruppträning för rörelsehindrade och icke-rörelsehindrade. Svensk Idrottsforskning, 3, 40-44.
 •  Wickman, K. (2001) Idrott och rörelsehinder. SVEBI Forsknings- och utbildningskonferens, Idrott – hälsa – ledarskap, 14-15 november 2001, Umeå.
 •  Wickman, K. (2003) Gendered identity, disability and sport: discourse, power, media and the Sydney paralympic games. Sport and Gender. Summer school at Institute of Sport and Exercise Science, University of Copenhagen, 31st of May – 6th of June, 2003.
 • Wickman, K. (2003) ”I want people to know we actually work our butts off just as hard as Cathy Freeman” – perspectives from elite female wheelchair athletes. VISTA 2003 Conference, Sports for youths with disabilities. 11-14 September 2003, Bollnäs.
 • Wickman, K. (2004) ”I try and be as athletic lika, forget the other side of mer” – constructions of elite female wheelchair athletes’ identities. Kvinder køn & forskning, 2-3, 22-33.
 • Wickman, K. (2004) Utveckling av rullstolsåkning. Forskningskonferens om handikappidrott. IDrott – rehabilitering – folkhälsa – livsstil. Samverkan mellan Centrum för Idrottsforskning (CIF) och Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH) och Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF). 28-29 april 2004, Bosön.
 • Wickman, K. (2006) Gendered athletes – voicing female and male wheelchair racers. Nordplus intensive course in physical education and helath, 7-11 August 2006, Umeå.
 • Wickman, K. (2006) ”I do not compete in disability”: how wheelchair athletes challenge the discourse of ableism through action and resistance. The 3rd EASS Conferense, The changing rolr of public, cicvic and private sectors in sport culture, Jyväskylä, Finland.
 • Wickman, K. (2007) Funktionshinder och genus – några nedslag i forskning kring handikappidrott. Centrum för idrottsvtenskap (idrottslunch), 5 november 2007, Umeå.
 • Wickman, K. (2007) Genus och funktionshinder – några nedslag i forskning kring handikappidrott. SVEBI forsknings- och utvecklingskonferens, Idrott – hälsa – ledarskap, 21-22 november, 2007, Luleå.
 • Wickman, K. (2007) Jag försöker vara elitidrottare glöm mitt andra jag. Hur kvinnliga elitrullstolsåkare konstruerar sina identiteter. Funktionshinder, kultur och samhälle (pp. 197-214, i R. Lindqvist & L. Sauer (red.)). Lund: Studentlitteratur.
 • Wickman, K. (2007) Rörelsehinder och idrott ur ett genusperspektiv. Idrottlärarkonferens, Umeåstämman, 16-17 mars 2007.
 • Wickman, K. (2007) The discourse of ableism – meanings and representations of gendered wheelchair racers in sports media texts. The 4th EASS Conference, Local Sport in Europe, Münster, Germany.
 • Wickman, K. (2008) Bending mainstream definitions of sport, gender and ability. Representations of wheelchair racers. Doctoral dissertation, Faculty of social sciences, Umeå University.
 • Wickman, K. (2008) I do not compete in disability: how wheelchair athletes challenge the discourse of ableism through action and resistance. European Journal for Sport and Society, 2008, 4 (2), 151-167.
 • Wickman, K. (2008) Idrott ur ett genus- och mångfaldsperspektiv – med fokus på funktionsnedsättning. Fortbildning för lärare, Umeå kommun, Sverige.
 • Wickman, K. (2017). Idrott och funktionsnedsättning: i spänningsfältet mellan stabilitet och samhällsomvandling Idrottens samhällsnytta: en vetenskaplig översikt av idrottsrörelsen mervärde för individ och samhälle, Riksidrottsförbundet: 131-143.
 • Wickman, K., Nordlund, M., &  Holm, C. (2018). The relationship between physical activity and self-efficacy in children with disabilities Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2018, Vol. 21, (1) : 50-63.
 • Wickman, K., & Karp, S. (2018). Idrott och hälsa: hur genus och funktionalitet görs i den specialpedagogiska undervisningspraktiken Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017 : 99-135.
 • Winnick, Joseph P. (1995) Adapted physical education and sport. Human Kinetics Publishers. (ISBN 0 87322 579 1)

X

Y

Z

 •  Zuhrt, Renate. (1981) Bewegungs und Leibeserziehung körperbehinderter Kinder. Gustav Fischer Verlag. (ISBN 3 437 00338 0)

Å

Ä

Ö

 • Östman, Anne-Marie & Feldtman, Kirsti. (1991) Det lekfulla arbetssättet. Statens Insititut för Läramedel RDH-sär. (ISBN 91 7838 186 X)
 • Östnäs, A. (1992) Handikappidrott – mellan tävling och rehabilitering. LIC-avhandling, Lunds Universitet, Socialhögskolan, 1992:12. (ISBN 91 7772 008 3)