Lästips inom området AFA

Lästips inom området AFA

Nedan följer avhandlingar, uppsatser, artiklar, rapporter och böcker som har skrivits inom området anpassad fysisk aktivitet.

A

 • Annerstedt, Claes, Langlo Jagtoien, Greta & Hansen, Kolbjorn. Motorik, lek och lärande. Multicare Förlag.
 • Apelmo, Elisabet (2021). “What is the problem? Dis/ability in Swedish physical education teacher education syllabi”, Sport, Education and Society, Published online: 13 Feb 2021.
 • Apelmo, Elisabet (2019). “‘You Do It in Your Own Particular Way.’ Physical Education, Gender and (Dis)ability”. Sport, Education and Society. 24(7): 702-713.
 • Apelmo, Elisabet (2016). Sport and the Female Disabled Body, London: Routledge.
 • Arnell, S., Jerlinder, K., & Lundqvist, L.-O. (2018). Perceptions of Physical Activity Participation Among Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Conceptual Model of Conditional Participation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48(5), 1792–1802. https://doi-org.webproxy.student.hig.se/10.1007/s10803-017-3436-2
 • Auxter, David, Huettig, Carol & Pyfer, Jean. (1999) Gross motor activities for young children with special needs. McGraw Hill. (ISBN 9780072 329339)
 • Auxter, David, Huettig, Carol & Pyfer, Jean. Principles and methods of adapted physical education and recreation. McGraw Hill. (ISBN 9780072 329261)

B

 • Bangsbo, J., Krustrup, P., Duda, J. et al. (2016). The Copenhagen Consensus Conference 2016 länk till annan webbplats– Children, Youth, and Physical Activity in Schools and during Leisure TimeCopenhagen: Copenhagen Centre for Team Sport and Health, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen. 
 • Barbu, Auvel. (1981) Bollspel och övningar i rullstol. Plus. (ISBN 91 7406 200 X)
 • Barbu, Auvel. (1981) Bordtennis i rullstol. Plus. (ISBN 91 7406 202 6)
 • Barbu, Auvel. (1981) Friidrott i rullstol. Plus. (ISBN 91 7406 204 2)
 • Berglinder, Stefan & Mesch, Urban. (1991). Den tysta idrotten – en introduktion om svensk dövidrott. Utbildningsproduktion. (ISBN 91 568 0886 0)
 • Bjerkefors A, Tinmark F, Nilsson J, Arndt A. Seated Double-Poling Ergometer Performance of Individuals with Spinal Cord Injury – A New Ergometer Concept for Standardized Upper Body Exercise. Int J Sports Med. 2012 Sep 12.
 • Bjärum, M. (2015). Idrott och hälsa i gymnasiesärskolan– Anpassad undervisning ur ett idrottslärarperspektiv. (Examensarbete). Malmö Högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 205 06 Malmö. https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/19179/Exarbete%20SLP%20MB%20Idrott%20och%20h%C3%A4lsa%20i%20gymnasies%C3%A4rskolan%202015.pdf?sequence=2&isAllowed=ylänk till annan webbplats
 • Björk, O. (2019). Hearing touch in ball games [Master Thesis, Lund University].
  https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8998405
 • Block, Martin E. (1994) A teacher’s guide to including students with disabilities in general physical education. Brockers (ISBN 1 55766 156 1)
 • Block, Martin E. (2000) A teacher’s guide to including students with disabilities in general physical education (second edition). Brookes Publishing Co.
 • Börjesson, M & Palmblad, E. (red.) (2003) Problembarnets århundrade. Studentlitteratur.

C

 • Clark, Ray m.fl. (1982) Rullstolsidrott – teknik och träning i friidrott. Liber förlag. (ISBN 91 38 61035 3).

D

 •  Dalén, Y. (2011) Standing with and without vibration in children with severe cerebral palsy. Karolinska Institutet, Stockholm. Reproprint AB (ISBN 978-91-7457-141-7)
 • Dittmar, Sharon S, Gresham, Glen E & Granger, Carl V. (1997) Funktional assessment and outcome measure for the rehabilitation health professional. Aspen Publishers, Inc. (ISBN 0 8342 0929 2)
 • Duesund, Liv. (1996) Kropp, kunskap och självuppfattning. Liber utbildning. (ISBN 91 634 1480 5)
 • Dunn, John M. (1997) Special physical education. Brown & Benchmark Publishers. (ISBN 0 697 12623 4)

E

 • Engström, Gert & Augustsson, Lars. (red.) (1985) Kom igen. Liber förlag. (ISBN 91 38 61203 8)
 • Ericsson, I. (2015). Att utveckla idrott för inkludering av alla barn. I J. Fahlén & S. Karp (Red.), Idéer för idrottsutveckling (s. 141-157). Stockholm: SISU Idrottsböcker.
  Här finns  registreringen i MUEP  http://hdl.handle.net/2043/19731länk till annan webbplats
 • Eriksson, IngeGerd. (2005) Rör dig – lär dig. SISU idrottsböcker.
 • Eriksson, S, Kristén, L, Patriksson, G & Stråhlman, O. (2008) ”Handslaget” – from idea to evaluation. The project, economy and activity. Stockholm, the Swedish Sports Confederation.
 • Ericsson, I. (2013). Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning: En motorikstudie i Oxie golfklubb. Idrottsforum.org Tillgänglig 13-09-30 på idrottsforum.org/ericsson130930/.

F

 • Feldtman, Kirsti. (1998) I sinnenas värld – rörelse kroppsuppfattning. SIH-läromedel. (ISBN 91 7838 403 6)
 • Feldtman, Kirsti. (2000). Rullstolsdans, en häftig känsla. SIH-läromedel.
 • Feldtman, Kirsti & Lindén, Ingrid Hedlund. (2005). Rullstolsdans, en häftig känsla 2. SIH-läramedel.
 • Flygare Wallén, Eva.Cardiometabolic health in students and young adults with mild/moderate intellectual disabilities : results from a longitudinal follow-up study and a school intervention. Läs mer..länk till annan webbplats
 • Fors, E. (2004) Passa mig! – inluderande idrottsundervisning. SISU idrottsböcker.

G

 • Geidne, S., & Jerlinder, K. (2016). How sports clubs include children and adolescents with disabilities in their activities : A systematic search of peer-reviewed articles. Sport Science Review, XXV(1–2), 29–52. https://doi-org.webproxy.student.hig.se/10.1515/ssr-2016-0002
 • Gustafsson, Peik, Svedin, Carl Göran, Ericsson, Ingegerd, Lindén, Christian, Karlsson, Magnus K & Thernlund, Gunilla. Reliability and validity of the assessment of neurological soft-signs in children with and without attention-deficit-hyperacticity disorder. Developmental Medicine & Child Neuology.

H

I

J

 • Jansma, Paul. (1999) Psychomotor domain training and serious disabilities. University Press of America. (ISBN 0 7618 1469 8)
 • Jeremo, M & Ström, J. (2000) Anpassad fysisk aktivitet i ämnet idrott och hälsa – en studie om svenska grundskolans möjligheter till att tillgodose rörelsebehovet för elever med funktionshinder. C-uppsats, Hälsa & Samhälle på Högskolan i Halmstad.
 • Jerlinder, K., & Geidne, S. (2017). Documented inclusive physical activities for children and adolescents with disabilities within sport clubs. In Nordic Sport Science Conference : ’The Double-Edged Sword of Sport: Health Promotion versus Unhealthy Environments’ (pp. 36–36). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-25838
 • Jerlinder, Kajsa. (2005) Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – dilemma kring omfördelning och erkännande. LIC-avdelning, Sektionen för Humaniora & Samhälle, Örebro Universitet & Sektionen för lärarutbildning och psykologi, Högskolan i Gävle.
 • Jerlinder, Kajsa. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – dilemma kring omfördelning och erkännande. Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet.
 • Johansson, Inger. (1997) Medveten rörelseträning synonymt med psykomotoriskt arbetssätt? C-uppsats, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för bild, drama, idrott och musik.
 • Johansson, Inger. (2002) Psykomotorisk pedagogik – en studie av ett arbetssätt för barn i specialundervisning. Pedagogisk uppsats, Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet.
 • Johansson, Inger. Psykomotorisk pedagogik – ett arbetssätt för barn i specialundervisning. Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet.
 • Johansson, I. (2008). Psykomotorisk pedagogik. Växjö, Institutionen för pedagogik, Växjö universitet.

K

 • Karlsson, S., Ziegert, K., & Kristén, L. (2018). Perspectives on equal health and well-being, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 13:1. https://doi.org/10.1080/17482631.2019.1679589
 • Kasser, S.L. & Lytle, R.K. (2005) Inclusive physical activity – a lifetime of opportunities. Human Kinetics, Champaign.
 • Kilebrant, S., Braathen, G., Emilsson, R., Glansén, U., Söderpalm, A. C., Zetterlund, B., Westerberg, B., Magnusson, P. & Swolin-Eide, D. (2015). Whole-body vibration therapy in children with severe motor disabilitiesPDF (pdf, 254 kB). Journal of Rehabilitation Medicine , 47, (3), 1-6.
 • Klavina, A., Jerlinder, K., Kristén, L., Hammar, L., & Soulie, T. (2013). Cooperation Directed Learning in Inclusive Physical Education. European Journal of Special Needs Education, 29 (2), 119-134. https://doi.org/10.1080/08856257.2013.859818
 • Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. (2022). All rörelse räknas – fem förslag för att långsiktigt främja fysisk aktivitet. Delrapport 2022. Stockholm: Statens offentliga utredningar.
 • Kristén, L. (1999). Barn och ungdom med funktionshinder (36 s) (Rapport nr 13, Wigforssinstitutet). Halmstad, Högskolan i Halmstad.
 • Kristén, Lars. (1985) Die Bedeutung der spielerischen und sportlichen Betätigung des asthmakranken Kindes. Diplomatarbeit, DSHS Köln.
 • Kristén, Lars, Hildebrand, H., Parck, E. & Sundsten, S. (1987) Fysisk träning av barn med astma i Halland. Draco Pro Medico, 3-4, 2-8, 1987.
 • Kristén, Lars. (1988) Physical training with asthma in Halland, Seden. Sweducation, International Congress of Physical Education. Örebro, 1988.
 • Kristén, Lars. (1988) Sommarläger för barn med astma. Draco Pro Medico, 4, 18-20, 1988.
 • Kristén, Lars. (1989) Idrottsbetonad undervisning, träning och behandling vid Habiliteringen i Halland. Forskningskonferens, Människa-Miljölivskvalitet. Örebro, 1989.
 • Kristén, Lars. (1991) Sportscamp for handicapped children and young people in Halland, Sweden. Sweducation, International Congress of Physical Education. Örebro, 1991.
 • Kristén, Lars. (1992) Skidåkning – bra träning för barn med astma. Tidskrift i gymnastik och idrott. 6, 12-13, 1992.
 • Kristén, Lars. (1995) Project Sport and Habilitation ISAPA, 10th International Symposium on Adapted Physical Activity. Oslo/Beitostolen.
 • Kristén, Lars. (1996) Idrott som habilitering. Tidskrift i gymnastik och idrott, 4, 21-23, 1996.
 • Kristén, Lars. (1996) Idrott som habilitering genom idrott (Specialarbete för D1, Pedagogik). Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen, 431 26 Mölndal.
 • Kristén, Lars. (1996) Idrott som habilitering – en studie av funkstionshindrade barns upplevelser av orientering. D-uppsats, Institutionen för pedagogik, Göteborgs Universitet.
 • Kristén, Lars. (1999) Barn och ungdomar med funktionshinder – en litteraturöversikt över idrottens, det sociala och välbefinnandets roll. Wigforssinstitutet, Högskolan i Halmstad. (ISBN 91 89068 12 2)
 • Kristén, Lars, Fridlund, B & Patriksson, G. (1999) Sport als Rehabilitation om gesundhetsorienterten Hallands-Modell – Soziale Unterstutzung für körperbehinderte Kinder und ihre Familien. Gesundheitssport und Sporttherapis 15 (2): 51-55.
 • Kristén, Lars, Patriksson, G & Fridlund, B. (2000) Benefits of sports activities in disabled children and youth. In proceedings of the sport psychology conference in the new millennium (pp. 245-248) Halmstad, Sweden.
 • Kristén, Lars, Deimel, H, Schule, K, Johansson, H & Fridlund, B (2000) Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderungen. – Eine Literaturübersicht zur Rolle des Sports, der sozialen Understutzung und des Wohlbefindens. Gesundheitssport und Sporttherapie 16 (6): 200-208.
 • Kristén, Lars. (2000) Idrott som habilitering och rehabilitering. Svensk Idrottsforskning, 3, 29-35.
 • Kristén, Lars. (2003) Possibilities offered by interventional sports programmes to children and adolescents with physical disabilities – an explorative and evaluative study (doctoral thesis). Luleå: Dept. of Education and Teaching Methods for Natural and Social Sciences, Centre for Research and Learning, University of Technology, Luleå.
 • Kristén, Lars, Patriksson, G & Fridlund, B. (2003) Parents’ conceptions of the influnces of participation in a sports programme on their childrens and adolescents with physical disabilities. European Physical Education Review (1): 23-41.
 • Kristén, Lars. (2004) Idrott som habilitering och rehabilitering i ett samhällsperspektiv. Svensk Idrottsforskning, 2, 24-28.
 • Kristén, Lars. (2007) Adapted physical activity in subject physical education. National PE-convention, SNAFA-conference, University of Umeå, 15-16/3 2007.
 • Kristén, Lars. (2007) Possibilities offered by interventional sports programmes to children and adolescents with physical disabilities. A comparative approach. EMMAPA, Leuven University, Belgium, 10-11/9 2007.
 • Kristén, Lars. (2008) Adapted physical activity: Active healthy lifestyle for all. Nordic Conference on health, participation, and effects of sports and exercise. Halmstad University, 2-4 October 2008.
 • Kristén, Lars. (2008) Physical activity and reasons to move in children and adolescents with disabilities. Motor development disorders. Ph.D.-course. Copenhagen, 25-29 August 2008.
 • Kristén, Lars. (2009) Adapted physical activity – a study of sports for the disabled in the Swedish community. International symposium of adapted physical activity (ISAPA). Gävle University, 23-27 June 2009.
 • Kristén, L (2010). Anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionshinder. I Hallberg, L. (red.), Hälsa & livsstil. Forskning & praktiska tillämpningar (s.157-171). Lund: Studentlitteratur.
 • Kristén, L (2010), “Active Living and Public Health — exercise and well-being in a life span perspective, physical activity and health with special reference to children and adolescents” (Nordic Conference 2010). Odense university 28-30 October 2010.
 • Kristén, L., Ivarsson, A., Parker, J., & Ziegert, K. (2015). Future challenges for intervention research in health and lifestyle research—A systematic meta-literature review, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 10:1, DOI: 10.3402/qhw.v10.27326
 • Kristén, L. (2017). Funktionsnedsättning inget hinder för rörelse. I Philblad, J. (Red.), Artikelserie: De innaktiva-om unga som rör sig minst. Stockholm: Centrum för idrottsforskning. Hämtad 170523, från https://www.idrottsforskning.se/tema/de-inaktiva-om-unga-som-ror-sig-minst/
 • Kristén, L., Klingvall-Arvidsson, B., Ring, M., Ericsson, A., Schough, C., Bohman, A. & Havdrup, L. (2017). Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI).- “New Sports material for children with and without disabilities”. In: Krister Hertting & Urban Johnson (Ed.), Proceedings of the Nordic Sport Science Conference – ‘The Double-Edged Sword of Sport: Health Promotion Versus Unhealthy Environments’: Halmstad University, 22-23 November. Halmstad: Halmstad University Press.
 • Kristén, L., Klingvall-Arvidsson, B., & Ring, M. (2017). Alla ska kunna idrotta och träna!- tankar kring ett pågående projekt om normkritisk innovation inom idrott och hälsa. Idrottsforskaren, 3, 27-31.
 • Kristén, L., & Johnson, U. (2018). The Science and Practice of Racket Sport for Improved Performance and Health. Special Focus on Table Tennis. Halmstad University, Sweden, April 25-27, 2018. Halmstad: Halmstad University Press.
 • Kristén, L., Klingvall, B., & Jonasson, M. (2019). Co-developing inclusive tools in Physical Education (PE) for all pupils in school. HEPA Europe Conference 2019 28-30 August, University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
 • Kristén, L., & Ring, M. (2019). SwingPingis ‒ An innovative and norm critical physical activity aid for everyone, everywhere. European Journal of Adapted Physical Activity, 12, 12. https://doi:10.5507/euj.2019.013
 • Krop, Michiel & Gronveld, Robin. (2004) Fritt fram för alla! Idébok i idrott och hälsa för elever med rörelsehinder. SIH-läromedel.

L

 • Lauruschkus, Katarina. (2006) Cirkus i grundskola och grundsärskola – samspel, omgivningsfaktorer och relevanta krav i en träningssituationPDF (pdf, 1.8 MB). D-uppsats/Magisteruppsats, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad.
 • Lieberman, L.J., Ponchillia, P., & Ponchillia, S. (2013). Physical education and sport for
  individuals who are visually impaired or deafblind: Foundations of instruction. New York, NY: American Federation of the Blind Press
 • Lindberg T, Arndt A, Norrbrink C, Wahman K, Bjerkefors A. Effects of seated double-poling ergometer training on aerobic and mechanical power in individuals with spinal cord injury. J Rehabil Med. 2012 Sep 5.
 • Lund, Vibeke. (1997) Handicapidraet i börnehöjde. Handicapidraettens Videnscenter Förlag. (ISBN 87 90388 04 6)

M

 • Magnusson, C., Ólafsdóttir, S. A., Caltenco, H., Rassmus-Gröhn, K., Hafsteinsdottir, T., Jónsdóttir, H, … Rydeman, B. (2019). Designing Motivating Interactive Balance and Walking Training for Stroke Survivors. In Proceedings of the 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth’19). Association for Computing Machinery, 327–333. DOI:https://doi.org/10.1145/3329189.3329224
 • Mallander, O. & Tideman, M. (2007) Funktionshinder, kultur och samhälle. Lund: Studentlitteratur.
 • Mineur, Therése. Gymnasiesärskolan: komplex skolform både reducerar och konstruerar hinder. (avhandling)
 • Mulder, Hanna & Wiman, Glenn. (2007) På hjul i skolan – en studie om rullstolsburna ungdomars möjligheter och begränsningar till fysisk aktivitet i skolanPDF (pdf, 314.9 kB). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, Lärarprogrammet, Examensarbete.
 • Möller, A., & Nyman, E. (2003). Barn, familj och funktionshinder. Stockholm, Liber AB.

N

 • Ng, K., Rintala, P., Kandzia, A., & Lindeman, A. (2021). Online ISAPA 2021: Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts.
 • Norrbrink C, Lindberg T, Wahman K, Bjerkefors A. Effects of an exercise programme on musculoskeletal and neuropathic pain after spinal cord injury–results from a seated double-poling ergometer study. Spinal Cord. 2012 Jun;50(6):457-61.
 • Nygren, Cony. (1995) Färdighetsträning – lek och idrott för synskadade. SIH-läromedel. (ISBN 91 7836 086 2)

O

 •  Oliver, Michael. (1996) Understanding disability. St Martins Press. (ISBN 0 312 15794)
 • Olsen, Karsten. Soulié, Tine. & Teilmann, Tine. (2010) Fri leg – Gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn. Handicapidrættens Videnscenter og Videncenter for Synshandicap

P

 •  Patriksson, Göran. (red.) Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. Svebis Årsbok, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995. (ISSN 0284-4672)
 • Pensgard, A.M. & Sorensen, M. (2002) Empowerment through the sport context: a model to guide research for individuals with disability. Adapted Physical Activity Quartely, 19, 48-67.
 • Persson, B. (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm, Liber AB.
 • Peterson, Gerd. (1996) Handikapp och fritid. Liber förlag. (ISBN 91 634 1738)
 • Pless, M. (2001) Development coordination disorder in pre-school children – effects of motor skill intervention, parent’s descriptions, and short-term follow-up of motor status. Dessertation, Uppsala Universitet. (ISSN 0282-7476) (ISBN 91 554 4963)

Q

R

 •  Renblad, K. (2006) Empowerment – kultur och idrott som en arena för personer med funktionshinder att utveckla empowerment. En kunskapsöversikt. FoU-rapport.
 • Rheker, Uwe. (1995) Spiel und Sport für Alle. Meyer & Meyer Verlag. (ISBN 3 89124 207 7)
 • Ring, M., Kristén, L., & Klingvall-Arvidsson, B. (2017). Norms and materialities in physical education and health- ‘I feel that i cannot contribute enough in sport’, Sport, Education and Society, 24:4, 349-360, DOI: 10.1080/13573322.2017.1394837
 • Rintala, Pauli. (2002) Grunderna i anpassad fysisk aktivitet för barn. En arbetsbok. Research Reports on Sport and Health 139. (ISBN 951 790 169 0) (ISSN 0357-2498)

S

 • Sahlin, K-B. & Lexell, J.(2015). Impact of Organized Sports on Activity, Participation, and Quality of Life in People With Neurologic Disabilities.PDF (pdf, 245 kB) PM&R ,7(10),1081-1088.
 • Sellberg, M & Wirén, M-L. (2000) Idrottslärare med specialpedagogutbildning – en möjlighet? C-uppsats, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande.
 • Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sport. Crossdisciplinary and lifespan. Boston, McGraw-Hill Education.
 • Sherrill, Claudine. (1998) Adapted physical activity Recreation and sport. McGraw Hill. (ISBN 0 697 25887 4)
 • Skolinspektionen. (2018). Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9. Stockholm:
  https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/idrott-och-halsa/länk till annan webbplats
 • Skytte, A. (2020). Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism. Stockholm: Lärarförlaget.
 • Stenberg, D. (1986) Psykomotorikens betydelse för barnets personlighetsutveckling. LIC-avhandling, Stockholms Universitet, pedagogiska institutionen.
 • Stenberg, Dorrit. (1992) Vi finns! HLS Förlag. (ISBN 91 7656 285 7)
 • Svenning, S. (1998) Att gripa för att begripa – en studie av en särskola och dess inriktning på fysisk aktivitet och friluftsliv. C-uppsats, Högskolan i Örebro, pedagogiska institutionen.
 • Svensk Idrottsforskning Nr 2. (2004). Temanummer – Handikappidrottsforskning. Stockholm, Centrum för idrottsforskning.
 • Svenska Parasportförbundet (2016). Tillgänglighetsundersökning – en undersökning om tillgängligheten i Sveriges idrottsanläggningar.PDF (pdf, 2.2 MB) Stockholm: Svenska Parasportförbundet.
 • Sørensen, M & Kahrs, N. (2006) Integration of disability sport in the norwegian sport organizations: lessons learned. Adapted Physical Activity Quartely, 2006, 23, 184-202. Human Kinetics.

T

 • Telldahl, P. (2004) Handikappidrott i SVT – en innehållsanalys. C-uppsats i specialpedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm, institutionen för individ, omvärld och lärande.
 • The NHS Informations Centre. (2010) Statistics on obesity, physical activity and diet: England, 2010.PDF (pdf, 966.2 kB) Lifestyle Statistics.
 • Tøssebro, Jan. (red.) (2004) Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur.

U

 •  Undervisningsministeriet. (1996) Handicappede elever i idraetsundervisningen /Temahaefter 17. Undervisningsministeriet, Folkskoleafdelningen. (ISBN 87 603 0867 2)

V

 •  Veiledning til mönsterplan for grunnskolen. (1987) Universitetsforlaget AS, 1988. (ISBN 82 00 18458 7)

W

 •  Wickman, K & Henriksson-Larsén, K. (2000) Wheel & talk aerobic – gruppträning för rörelsehindrade och icke-rörelsehindrade. Svensk Idrottsforskning, 3, 40-44.
 •  Wickman, K. (2001) Idrott och rörelsehinder. SVEBI Forsknings- och utbildningskonferens, Idrott – hälsa – ledarskap, 14-15 november 2001, Umeå.
 •  Wickman, K. (2003) Gendered identity, disability and sport: discourse, power, media and the Sydney paralympic games. Sport and Gender. Summer school at Institute of Sport and Exercise Science, University of Copenhagen, 31st of May – 6th of June, 2003.
 • Wickman, K. (2003) ”I want people to know we actually work our butts off just as hard as Cathy Freeman” – perspectives from elite female wheelchair athletes. VISTA 2003 Conference, Sports for youths with disabilities. 11-14 September 2003, Bollnäs.
 • Wickman, K. (2004) ”I try and be as athletic lika, forget the other side of mer” – constructions of elite female wheelchair athletes’ identities. Kvinder køn & forskning, 2-3, 22-33.
 • Wickman, K. (2004) Utveckling av rullstolsåkning. Forskningskonferens om handikappidrott. IDrott – rehabilitering – folkhälsa – livsstil. Samverkan mellan Centrum för Idrottsforskning (CIF) och Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH) och Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF). 28-29 april 2004, Bosön.
 • Wickman, K. (2006) Gendered athletes – voicing female and male wheelchair racers. Nordplus intensive course in physical education and helath, 7-11 August 2006, Umeå.
 • Wickman, K. (2006) ”I do not compete in disability”: how wheelchair athletes challenge the discourse of ableism through action and resistance. The 3rd EASS Conferense, The changing rolr of public, cicvic and private sectors in sport culture, Jyväskylä, Finland.
 • Wickman, K. (2007) Funktionshinder och genus – några nedslag i forskning kring handikappidrott. Centrum för idrottsvtenskap (idrottslunch), 5 november 2007, Umeå.
 • Wickman, K. (2007) Genus och funktionshinder – några nedslag i forskning kring handikappidrott. SVEBI forsknings- och utvecklingskonferens, Idrott – hälsa – ledarskap, 21-22 november, 2007, Luleå.
 • Wickman, K. (2007) Jag försöker vara elitidrottare glöm mitt andra jag. Hur kvinnliga elitrullstolsåkare konstruerar sina identiteter. Funktionshinder, kultur och samhälle (pp. 197-214, i R. Lindqvist & L. Sauer (red.)). Lund: Studentlitteratur.
 • Wickman, K. (2007) Rörelsehinder och idrott ur ett genusperspektiv. Idrottlärarkonferens, Umeåstämman, 16-17 mars 2007.
 • Wickman, K. (2007) The discourse of ableism – meanings and representations of gendered wheelchair racers in sports media texts. The 4th EASS Conference, Local Sport in Europe, Münster, Germany.
 • Wickman, K. (2008) Bending mainstream definitions of sport, gender and ability. Representations of wheelchair racers. Doctoral dissertation, Faculty of social sciences, Umeå University.
 • Wickman, K. (2008) I do not compete in disability: how wheelchair athletes challenge the discourse of ableism through action and resistance. European Journal for Sport and Society, 2008, 4 (2), 151-167.
 • Wickman, K. (2008) Idrott ur ett genus- och mångfaldsperspektiv – med fokus på funktionsnedsättning. Fortbildning för lärare, Umeå kommun, Sverige.
 • Wickman, K. (2017). Idrott och funktionsnedsättning: i spänningsfältet mellan stabilitet och samhällsomvandling Idrottens samhällsnytta: en vetenskaplig översikt av idrottsrörelsen mervärde för individ och samhälle, Riksidrottsförbundet: 131-143.
 • Wickman, K., Nordlund, M., &  Holm, C. (2018). The relationship between physical activity and self-efficacy in children with disabilities Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2018, Vol. 21, (1) : 50-63.
 • Wickman, K., & Karp, S. (2018). Idrott och hälsa: hur genus och funktionalitet görs i den specialpedagogiska undervisningspraktiken Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017 : 99-135.
 • Winnick, Joseph P. (1995) Adapted physical education and sport. Human Kinetics Publishers. (ISBN 0 87322 579 1)

X

Y

Z

 •  Zuhrt, Renate. (1981) Bewegungs und Leibeserziehung körperbehinderter Kinder. Gustav Fischer Verlag. (ISBN 3 437 00338 0)

Å

Ä

Ö

 • Östman, Anne-Marie & Feldtman, Kirsti. (1991) Det lekfulla arbetssättet. Statens Insititut för Läramedel RDH-sär. (ISBN 91 7838 186 X)
 • Östnäs, A. (1992) Handikappidrott – mellan tävling och rehabilitering. LIC-avhandling, Lunds Universitet, Socialhögskolan, 1992:12. (ISBN 91 7772 008 3)