Länkar inom AFA

Länkar inom området AFA

Nationellt

Centra och institutioner

 • SPSMlänk till annan webbplats Specialpedagogiska Skolmyndigheten.
 • FRÄMJAFYS Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet

 • FfP länk till annan webbplatsFöreningen Forum för Psykomotorik
 • Kärnhusetlänk till annan webbplats Pedagogiskt ResursCentrum, Halmstad
 • FOMSlänk till annan webbplats Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp
 • RUBlänk till annan webbplats Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
 • Socialstyrelsenlänk till annan webbplats
 • FHIlänk till annan webbplats Statens Folkhälsoinstitut
 • CDHlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Center for Deafblindness and Hearingloss)
 • Nordic Adapted Physical Activity Group   (Ett facebook-nätverk inom AFA. Kontakta Lars.Kristen@hh.se om du vill ingå)
 • safeparasport.com en tillgänglig hälsopromotionsplattform med syfte att förbättra kunskapen kring paraidrottares hälsa.

Idrott

Forskning

Utbildning

Internationellt

Idrott

Forskning

Utbildning