Länkar inom AFA

Länkar inom området AFA

Nationellt

Centra och institutioner

  • SPSMlänk till annan webbplats Specialpedagogiska Skolmyndigheten.
  • FRÄMJAFYS Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet

  • FfP länk till annan webbplatsFöreningen Forum för Psykomotorik
  • Kärnhusetlänk till annan webbplats Pedagogiskt ResursCentrum, Halmstad
  • FOMSlänk till annan webbplats Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp
  • RUBlänk till annan webbplats Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
  • Socialstyrelsenlänk till annan webbplats
  • FHIlänk till annan webbplats Statens Folkhälsoinstitut
  • CDHlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Center for Deafblindness and Hearingloss)
  • Nordic Adapted Physical Activity Group   (Ett facebook-nätverk inom AFA. Kontakta Lars.Kristen@hh.se om du vill ingå)

Idrott

Forskning

Utbildning

Internationellt

Idrott

Forskning

Utbildning