Tips inom Anpassad fysisk aktivitet

AFA-forskning

Pågende forskning inom AFA Movego har som syfte att ge barn med funktionsnedsättning möjlighet till...

Utbildningar inom AFA

Nationella utbildningar Specialpedagogiskt arbetssätt i idrott och fysisk aktivitet, 7,5 hp (pdf, 1.1 MB) -...

Länkar inom AFA

Länkar inom området AFA Nationellt Utbildning Anpassad fysisk aktivitet – ur ett delaktighetsperspektiv 7.5 h...

Lästips inom området AFA

Lästips inom området AFA Nedan följer avhandlingar, uppsatser, artiklar, rapporter och böcker som har skrivits...

Över 400 personer finns i nätverket!

Kommande event

Ett unikt nätverk inom AFA