Organisation

Organisationsschema SNAFA

Koordinator

Lars Kristén, Högskolan i Halmstad

Forsknings- och utbildningsgrupp

 • Anna Bjerkefors, GIH, Stockholm, och Parasport Sverige
 • Johanna Eklund-Jansson, Linnéuniversitetet, Växjö
 • Lena Hammar, specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro
 • Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle
 • Lars Kristén, Högskolan i Halmstad
 • Emelie Wiklund, Malmö Universitet
 • Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, LTH, Lunds Universitet
 • Peter Svensson, Svenska handbollsförbundet och FOMS, Stockholm
 • Vakant, Örebro universitet
 • Sabina Vesterlund, Skolverket, Stockholm
 • Kim Wickman, Umeå Universitet
 • Kristina Ziegert, Högskolan i Halmstad
 • Susann Bergqvist, Svenska Idrottslärarföreningen 
 • Arne Edvardsson (Digital administratör), Högskolan i Halmstad

Arbetsgrupp

 • Lena Hammar, specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro
 • Kim Wickman, Umeå Universitet
 • Lars Kristén, Högskolan i Halmstad
 • Anna Bjerkefors, GIH, Stockholm, och Parasport Sverige
 • Susann Bergqvist, Svenska Idrottslärarföreningen 
 • Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad
Ett av SNAFAS arbetsgruppsmöte på GIH i Stockholm 2019