SNAFA-Seminarium Vid Högskolan I Halmstad 14 till 15 november 2024!

Titel: ”Samhällstrender i synen på delaktighet och inkludering i skola och idrottsrörelse” 

Välkommen till ett seminarium om anpassad fysisk aktivitet (AFA) relaterat till samhällstrender den 14 till 15 november 2024. Syftet med seminariet är att öka kunskapen om möjligheter och hinder för att bedriva forskning och utbildning om anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i skola och idrottsrörelse. Fokus är på HUR myndigheter, lärosäten och organisationer kan påverka möjligheter och undanröja hinder kring delaktighet och inkludering i skola och idrottsrörelse.

  Program SNAFA-seminarium 241114-15 (240610)


Titel: Samhällstrender i synen på delaktighet och inkludering i skola och idrottsrörelse

14 november
12.00: Lunch på högskolerestaurang Mangold
13.00: Välkommen & introduktion
13.15: Presentationer av utbildning och forskning om AFA från SNAFA F-och U-grupp och
inbjudna gäster
15.30: Fika och tvärgruppssamtal om samhällsutveckling, trender kring delaktighet och
inkludering i skola och idrottsrörelse, vilka möjligheter och hinder ser vi?
17.00: Sammanfattning av dagen
19.00: Middag i stan

15 november
09.00: Gemensam diskussion: Vilka är våra huvudfrågeställningar kring samhällsutveckling,
trender kring delaktighet och inkludering i skola och idrottsrörelse, vilka möjligheter och hinder
ser vi?
10.00: Diskussion i tvärgrupper där vi påbörjar att formulera oss i en text om samhällsutveckling,
trender kring delaktighet och inkludering i skola och idrottsrörelse. Fokus på HUR myndigheter,
lärosäten och organisationer kan påverka möjligheter och undanröja hinder?
11.00: Sammanfattning av punkter till rekommendation, debattinlägg, hur går vi vidare med en
text?
12.00: Sammanfattning av de två dagarna och lunch på högskolerestaurang Mangold


Vänliga hälsningar
Lars Kristén, Kristina Ziegert och Krister Hertting

  Program SNAFA-seminarium 241114-15 (240610)