Lyckad samverkan på GIH

Samverkan på GIH

SNAFA arrangerade den 17 oktober 2018 ett samverkans symposium på GIH med temat:  

”Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i skolan”.

Utöver SNAFA-forskare så fanns det representanter ifrån: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Svenska Parasportförbundet, Skolverket och Riksidrottsförbundet).

Läs mer om sekreterare anteckningar ifrån mötet här

Ett uppföljande samverkans symposium kommer att genomföras våren 2019.