Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram nytt användbart material inom anpassad fysisk aktivitet.