Varför bli medlem i SNAFA?

  • Få tillgång till den senaste kunskapen om anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
  • ’Få tillgång till ett nätverk bestående av drygt 400 idrottslärare, idrottspedagoger, sjukgymnaster, speciallärare, specialister, forskare och fritidskonsulenter med flera.
  • Besök våra konferenser på bland annat Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitet, Örebro universitet, GIH Stockholm, SUH Bollnäs och Umeå universitet.
  • Var med och verka för vetenskaplig forskning och för att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området.
  • Få tips om fortbildning och  möjligheter till erfarenhetsutbyte