Nordisk SNAFA konferens i Halmstad

Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA) arrangerade tillsammans med bl a Svenska Idrottslärarföreningen (IL) ett nordiskt seminarium om anpassad fysisk aktivitet (AFA) den 28 till 29 september 2023 på Högskolan i Halmstad. Syftet med seminariet var att öka kunskapen om möjligheter och hinder för att bedriva forskning och utbildning i de nordiska länderna om anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i skola och idrottsrörelse.

Seminariet riktade sig till forskare och yrkesverksamma inom skola och idrottsrörelse i de nordiska länderna som verkar inom anpassad fysisk aktivitet i utbildning, undervisning och träning. Anmälan sker via formuläret på den engelska versionen av den här sidan, se länk nedan. Deltagarantalet var begränsat till 24 platser med syftet att nå nyckelpersoner inom de nordiska länderna, deltagarna kom bl a från lärosäten, myndigheter och organisationer i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Seminariet möjliggjordes genom medel från Centrum för Idrottsforskning (CIF).

Program

28 september

12.00: Lunch på högskolerestaurang Mangold

13.15: Välkommen & introduktion

13.30: Presentationer av utbildning och forskning om AFA från Danmark, Finland, Norge och Sverige

15.30: Fika

16.00: Rundabordssamtal om inkludering i skola och idrottsrörelse

17.00: Sammanfattning av dagen

19.30: Middag i stan

29 september

08.45: Gästföreläsning – Tillgänglighet och lärande i idrott & hälsa och idrottsrörelse, Katarina Schenker, Linnéuniversitetet

09.30: Fika

10.00: Rundabordssamtal om tillgänglighet och lärande i idrott & hälsa och idrottsrörelse

11.00: Framtida samarbeten inom AFA i de nordiska länderna

12.00: Sammanfattning av de två dagarna och lunch på högskolerestaurang Mangold

Utifrån Rundabordssamtalen skapades många kontakter mellan deltagarna och viktiga samtal kring erfarenheter i ämnet relaterat till forskning och utbildning. Att lägga märke till är att både Finland och Norge har väl utvecklade inriktningar mot anpassad fysisk aktivitet på sina centrala lärosäten för utbildning till lärare i idrott och hälsa, något som saknas i Danmark och Sverige. Forskningsmässigt bedrivs ett antal projekt i samtliga nordiska länder som bl a syftar till att utveckla inkluderingen av alla elever i skolämnet idrott och hälsa. Slutorden blev att liknande konferenser behövs för att ytterligare utveckla vårt nordiska samarbete och att utforma en rekommendation för inkluderande undervisning i idrott &hälsa och idrottsrörelse.

Lars Kristén och Susann Bergqvist

Nedan finner ni presentationer ifrån dagen.