IDROTTS- OCH HÄLSOKONVENTET 2022 på GIH

SNAFA strimman på GIH:s Idrotts- och hälsokonvent

SNAFA har en egen forskningstrimma på GIH:s Idrotts- och hälsokonvent den 31 OKTOBER – 1 NOVEMBER!

Läs mer om det specifika SNAFA programmet här

Meddelande från GIHs rektor Per Nilsson:

Hjärtligt välkommen till GIH:s Idrotts- och hälsokonvent den 31 OKTOBER – 1 NOVEMBER!

Läs mer om programmet för hela konventet här

Med tanke på coronavirusets omvälvande konsekvenser gläder det mig att årets Idrotts- och hälsokonvent kan äga rum på plats på GIH. Det genomförs för artonde gången och är Sveriges största mötesplats med möjlighet till aktuell fortbildning för idrottslärare, hälsopedagoger, fritidspedagoger, förskollärare, tränare och fritidsledare.


Under två dagar erbjuder GIH både teoretiska och praktiska pass. Här finns föreläsare och passansvariga från GIH och andra organisationer som både berikar och inspirerar. I denna broschyr kan du läsa mer om de olika passens innehåll.


Årets program griper över en mängd olika ämnen och frågor. Ullakarin Nyberg, med. dr, psykiatriker och överläkare på S:t Görans sjukhus inom Norra Stockholms Psykiatri, föreläser om självmord bland unga vuxna och hur kan jag som pedagog, medmänniska vara uppmärksam på hur eleven mår?


Du som tidigare deltagit i GIH:s Idrotts- och hälsokonvent kommer att känna igen dig i programmet. Vi har valt att behålla flera av de mest uppskattade inslagen från tidigare år. Men vi har också valt att anlita nya föreläsare och passansvariga som tillför konventet aktuella inslag, engagemang och ny kunskap. Årets program är angeläget, viktigt och intressant, men sprider också mycket inspiration.


Det är med stor glädje GIH hälsar dig välkommen till årets Idrotts- och hälsokonvent!

Per Nilsson

Rektor GIH