Seminarium om Anpassad fysisk aktivitet på SM-Veckan – idrottens betydelse för personer med funktionsnedsättning

Se det spännande seminariet om Anpassad fysisk aktivitet på SM-veckan!


Riksidrottsförbundet är tydliga med att målet idrott för alla även gäller personer med någon form av funktionsnedsättning. För att få möjlighet att idrotta efter sina egna förutsättningar krävs anläggningar och sociala gemenskaper som är tillgängliga för alla. Temat för seminariet och paneldebatten fokuserar på beprövad erfarenhet och forskning kring hur inkluderande idrott kan påverka hälsan och leda till samhällsnytta för personer med funktionsnedsättningar. Seminariet kommer också handla om hur föreningslivet kan utvecklas genom att vara mer inkluderande.