Regeringskansliet närvarade vid SNAFA Symposium

Det var en lyckad dag när SNAFA:s symposium med titeln: ”Utvecklad samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i skolan” genomfördes.

Mötesformen var digital via ZOOM och det genomfördes kl.09.00-12.00, tisdagen den 15 september 2020.

De samverkande organisationerna var: SNAFA, SPSM, Svenska Parasportförbundet, Skolverket, Skolforskningsinstitutet, Centrum för Idrottsforskning, Nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet

Läs protokollet för symposiet här

Bilder från dagen ser ni nedan: