Barnrättsdagarna 21-22 april 2020

Tema 2020: Varje barns rätt till utveckling med fokus på barnkonventionen som lag i praktiken

Den 1 januari 2020 träder barnkonventionen i kraft som svensk lag vilket vi ser som positivt. Nu behöver vi tillsammans ta fler steg, rusta och se över våra verksamheter för att säkerställa barnets rättigheter. Är jag, du, vi och alla andra redo?

Samarbetspartners till SNAFA kommer vara på plats på konferensen.

Läs mer om konferensen här