Nytt SNAFA-symposium på GIH i Stockholm.

SNAFA-symposium onsdagen den 8 maj 2019 på GIH i Stockholm.

Detta symposium följde upp höstens (2018) lyckade samverkanssymposium på GIH. 

Läs hela programmet som PDF här

Titel SNAFA Symposium: ”Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i skolan”.

SNAFA-symposium (SNAFA, SPSM, Svenska Parasportförbundet, Skolverket, RF, Skolforskningsinstitutet, Centrum för Idrottsforskning) kl 09.00-13.00 inkl lunch på GIH, Stockholm.

09.00 Välkomna, inledning SNAFA Anna Bjerkefors och Lars Kristén (15 min); Lärosal 1506.

09.15 Sammanfattning av gruppdiskussioner från SNAFA symposium 17 oktober 2018, Lars Kristén och Anna Bjerkefors.

09.30 Diskussion och reflektion i mindre grupper om samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i skolan (45 min).

Fråga 1: Vad ska vi prioritera att samverka kring utifrån att skapa tillgängliga lärmiljöer i idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i skolan?

Fråga 2: Hur ska vi samverka kring forskning och utbildning utifrån att skapa tillgängliga lärmiljöer i idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i skolan?

Fråga 3: Hur kan vi i våra projekt knyta an till Agenda 2030 och Barnkonventionen. Sammanfattning och Kaffe (15 min)

10.30 Nyheter från myndigheter och organisationer. SNAFA, SPSM, Svenska Parasportförbundet, Skolverket, RF och Skolforskningsinstitutet; 1 presentation 5 minuter/5 bilder från varje myndighet/organisation (30 min).

11.00 Ansökan samverkansprojekt Utmaningsdriven innovation/Vinnova inom forskning och utbildning (45 min).

11.45 Hur går vi vidare/uppföljningsmöte (15 min).

12.00 Lunch på restaurang Matoteket, GIH.