Bli medlem

Bli medlem i Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA)

Om du vill bli medlem i SNAFA fyller du i formuläret nedan. Medlemsavgiften för enskild medlem är 150 kronor/år och för organisation/myndighet 300 kronor/år. Inbetalningen görs via Bankgiro: 5328-2414, Danske Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA26027 samt namn, adress, postnr och ort.

Som medlem har du rätt att få ut ett medlemsregister. Kontakta Lars Kristén om du är intresserad.