Tips inom Anpassad fysisk aktivitet

AFA-forskning

Pågende forskning inom AFA Movego har som syfte att ge barn med funktionsnedsättning möjlighet till...

Utbildningar inom AFA

Nationella utbildningar Specialpedagogiskt arbetssätt i idrott och fysisk aktivitet, 7,5 hp (pdf, 1.1 MB) -...

Länkar inom AFA

Länkar inom området AFA Nationellt Utbildning Anpassad fysisk aktivitet – ur ett delaktighetsperspektiv 7.5 h...

Lästips inom området AFA

Lästips inom området AFA Nedan följer avhandlingar, uppsatser, artiklar, rapporter och böcker som har skrivits...

Över 400 medlemmar!

Kommande event

Ett unikt nätverk inom AFA